Deze 46 lokale omroeporganisaties gaan aan de slag met professionalisering

Nieuws | Subsidie
 • Redactie
 • 12 december 2022
 • 851 woorden , 3 min. lezen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft binnen de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 22 aanvragen gehonoreerd. In 2023 gaan er 14 samenwerkingsverbanden en 8 individuele omroepen aan de slag met professionalisering. Hiervoor ontvangen zij 250.000 euro. In totaal gaat het om 46 lokale omroeporganisaties.

De subsidieregeling stond open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. De subsidie creëert kansen voor lokale publieke media-instellingen om zich (verder) te professionaliseren, zowel journalistiek-inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

Er was veel belangstelling voor de subsidieregeling dit eerste jaar. In totaal deden 135 omroeporganisaties binnen 86 aanvragen een beroep op de regeling. Komend jaar zal de regeling opnieuw openstaan voor aanvragen en is er ruimte voor meer omroepen.

Mentor

De omroepen die voor 2023 subsidie ontvangen gaan onder begeleiding van een mentor aan de slag met het verstevigen van hun organisatie. De mentor helpt bij organisatieontwikkeling om zo te bouwen aan een stevige basis voor professionele lokale journalistiek. Hiernaast organiseren SVDJ en de NLPO komend jaar diverse evenementen waar de omroepen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Kwartiermakers

Omroepen die (nog) niet deelnemen aan de subsidieregeling, maar wel onder begeleiding stappen willen zetten op het gebied van professionalisering, kunnen in aanmerking komen voor een kwartiermaker van de NLPO. Vanaf januari 2023 starten drie kwartiermakers voor de lokale omroepsector. Dat doen ze op het gebied van: samenwerking in de streek, bestuurlijke professionalisering en governance-vraagstukken en inhoudelijke professionalisering.

Omroepen waarvan de subsidieaanvraag afgewezen is, krijgen de vraag of ze gebruik wensen te maken van een kwartiermaker. Daarnaast kunnen omroepen die geen aanvraag hebben gedaan zich ook met een hulpvraag bij de NLPO melden. Meer informatie hierover is te vinden op www.delokaleomroepvernieuwt.nl.

Omroepgerichte opleidingen

Naast opleidingen voor individuele medewerkers biedt de NLPO ook een uitgebreid opleidings- en coachingsaanbod aan voor individuele en samenwerkende (streek)omroepen. Met het aanbod zet de NLPO in belangrijke mate in op de omroepen die (nog) niet kunnen deelnemen aan de subsidieregeling, maar zich wel willen voorbereiden op de stelselwijziging die is voorzien voor 2025. In 2023 is ruimte voor in totaal 80 individuele en samenwerkende (streek)omroepen met een opleidingsbehoefte. Deelname is kosteloos. Vanaf 12 december kunnen omroepen zich inschrijven voor een module. Meer informatie vind je op www.delokaleomroepvernieuwt.nl.

Lokale journalistieke sector

Het Stimuleringsfonds streeft naar een pluriforme sterke journalistieke sector, ook op lokaal niveau. Daarom zullen we komend jaar ons beleid meer toespitsen op lokale media in de breedte. We richten ons daarbij, naast de lokale omroepen, specifiek op lokale nieuwsbladen, huis-aan-huiskranten en lokale nieuwswebsites. Voor deze doelgroep zullen we in 2023 diverse kennis- en begeleidingsprogramma’s gericht op lokale media ontwikkelen. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met de behoeftes van de sector.

Overzicht toegekende subsidieaanvragen

Samenwerkingsverbanden

 • Stichting Algemene Omroep Deventer-Salland1
 • Airplay Media Stchting – Salland1
 • Stichting RTV Raalte – Salland1

 • Stichting DitisHelmond
 • Stichtin Lokale Media Groep Deurne
 • Stichting Omroep Asten Someren

 • Stichting DTV Den Bosch
 • Lokaal7 (St. Michielsgestel)
 • Vughtse Omroep Stichting
 • Heusdense Televisie & Radio (HTR)

 • Stichting GooiTV Gooise Meren Wijdemeren
 • Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

 • Stichting Radio en Televisie Omroep Menaldumadeel, het Bildt, Franekeradeel de Eenhoorn
 • Stichting Omroep RSH

 • Stichting Mediaplatform Alkmaar
 • Stichting Heerhugowaard A Life

 • Stichting Omroep Ede
 • Stichting Omroep Rhenen
 • Stichting Omroep 1Vallei

 • Stichting Noord-Oost Twente
 • Stichting Lokale Omroep Hengelo
 • Stichting Omroep Enschede

 • Stichting Omroep Maasland
 • Stichting Lokale Omroep Maashorst
 • Stichting Omroep Meijerijstad
 • Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel
 • Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt

 • Stichting Omroep Venlo
 • Stichting Omroep P&M
 • Stichting Omroep Horst aan de Maas

 • Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8
 • Stichting Lokale Media Bronckhorst, Lochem en andere gemeenten

 • Stichting Regio-omroep Noordkop
 • Stichting Lokale Omroep Schagen

 • Stichting Streekomroep Midden-Gelderland
 • Liemerse Omroep Stichting

 • Stichting Streekomroep NOF
 • Stichting RTV Kanaal30

Individuele aanvragen

 • BO, de omroep van de Bollenstreek
 • Omroepstichting Zuidwest
 • OPEN Rotterdam
 • Stichting Mediagroep Midden-Groningen
 • Stichting Omroeporganisatie Groningen
 • Stichting Productiefabriek Almere
 • Stichting Stadsomroep Den Haag
 • WOS Media

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.