Over dit onderzoek

Het Stimuleringsfonds heeft samen met Hogeschool Windesheim en DSP-groep onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio. Daarbij is gekeken naar het nieuwsaanbod, de nieuwsbehoefte en de relatie tussen gemeentebestuurders en de lokale en regionale media.

Het opmerkelijkste onderzoeksresultaat: burgers woonachtig in een plaats met minder dan 50.000 inwoners (bijna 8 miljoen Nederlanders), krijgen aanzienlijk minder lokaal nieuws onder ogen dan inwoners van plaatsen met meer dan 50.000 inwoners. In grote gemeenten is er gemiddeld vier keer zo veel lokaal bestuurlijk nieuws dan in kleine gemeenten. Online is het verschil het grootst, de journalistiek blijkt de lokale politiek in kleine gemeenten nauwelijks in het vizier te hebben.

Het beste verslaan de regionale media de stad waarin zij redactie houden. Door bezuinigingen kunnen zij steeds minder aandacht besteden aan het achterland. In de kleine gemeenten zouden lokale media idealiter het stokje overnemen, maar zijn daar niet toe in staat. Een relatief nieuw verschijnsel als particuliere nieuwsblogs ofhyperlocals biedt hiervoor nog geen volwaardig alternatief. Daarnaast blijkt uit gebruiksonderzoek dat de consument behoefte heeft aan een grotere diversiteit aan onderwerpen, genres en bronnen, terwijl dit vaak te wensen overlaat.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar, en in een ‘nieuws neutrale’ periode in de zomer van 2014. Opvallend is dat er tijdens de verkiezingsperiode nauwelijks meer lokaal bestuurlijk nieuws werd gebracht – nieuws dat een burger nodig heeft om zijn stem te bepalen – dan in de periode later in het jaar. Bovendien zijn het overwegend politici die door de media aan het woord worden gelaten en komen maatschappelijk middenveld, deskundigen en actieve burgers maar mondjesmaat aan het woord.

Uitgevoerd door: