Over het onderzoek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaf een commissie in 2017 de opdracht om te onderzoeken in hoeverre meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van journalistieke infrastructuur en innovatie mogelijk en wenselijk is. De commissie bestond uit Jo Bardoel (voorzitter), Leen d’Haenens, Andra Leurdijk en Dirk Vanhegen. In haar adviesrapport ‘Een taal, meer stemmen. Journalistiek beleid, innovatie en samenwerking in Vlaanderen en Nederland’ komt de commissie met zes aanbevelingen. Dat rapport werd op 22 februari 2018 aangeboden aan de Vlaamse minister van Cultuur en Media Sven Gatz in het Vlaams-Nederlands cultureel & debatcentrum deBuren in Brussel, en op 13 maart gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

Vlaanderen en Nederland zijn verbonden door dezelfde taal, maar worden ook gescheiden door hun eigen geschiedenis met verschillende politieke en culturele gemeenschappen en bijbehorende mentaliteiten. Dit heeft zijn weerslag op het terrein van journalistiek en media. Maar er zijn goede redenen om dit gescheiden optrekken te heroverwegen. Ten eerste omdat de meeste Nederlandse dagbladen nu in Vlaamse handen zijn geraakt. En ten tweede omdat de voortschrijdende globalisering binnen de journalistiek nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor authentieke journalistiek in de eigen taal en op nationale schaal.

Het Stimuleringsfonds doet zes aanbevelingen ter bevordering van beleid, innovatie en samenwerking binnen de Vlaamse en Nederlandse journalistiek. De aanbevelingen zijn onderdeel van het onderzoek Eén taal, meer stemmen, uitgevoerd door een onderzoekscommissie onder leiding van emeritus hoogleraar Journalistiek & Media Jo Bardoel. Bekijk het resultaat en de aanbevelingen op de website www.eentaalmeerstemmen.nl of download het rapport.