Project

LEO Middelsé, de omroep voor de gemeente Leeuwarden, is een omroep met een basis van 80 vrijwilligers en stagiaires. Vanuit deze positie wil LEO verder groeien en haar rol als onafhankelijk nieuwsorgaan versterken.

Hiertoe heeft de omroep via de pilot Professionalisering Lokale Omroepen betaalde professionals ingehuurd, om te zorgen voor meer spreiding en continuïteit in de nieuwsgaring. Hiertoe nemen de dorpen rondom de stad Leeuwarden een belangrijke rol in: die moeten beter bediend worden. De kern van het plan van LEO is om professionals (twee camjo’s en een bureauredacteur) te koppelen aan vrijwilligers en stagiaires, waardoor een ‘vliegwieleffect’ in gang wordt gezet en de journalistieke kwaliteit van de omroep verbetert.