Project

ZO-NWS bedient de gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Voerendal (Zuidoost-Limburg). Dit gebeid wordt gekenmerkt door grote dynamiek, met grootstedelijke problematiek als criminaliteit en armoede. Een bestuurscultuur met regelmatig schurende integriteitskwesties

Door in het kader van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen drie professionals toe te voegen aan de redactie, wil ZO-NWS meer recht doen aan de diversiteit van het gebied. Deze verstevigde journalistieke basis bestaat uit een onderzoeksjournalist en 2 fte redacteur/verslaggever en camerajournalist.

Bekijk hier een productie van ZO-NWS die tijdens de Pilot Professionalsering Lokale Omroepen is gemaakt.