Project

Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8, Stichting Berkelland Lokaal en Stichting Lokale Media Bronckhorst, Lochem en andere gemeenten hebben in samenwerkingsverband subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2022-2023. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.