Project

Deze omroepen (Stichting Agglomoratieomroep Holland Centraal, RTV Lorelei, RTV Leiderdorp en Stichting Lokale Media Wassenaar) hebben in samenwerkingsverband subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2023-2024. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.

Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal, RTV Leiderdorp en Stichting Lokale Media Wassenaar werken al samen als streekomroep en zenden gezamenlijk uit onder de naam Unity.NU.