Project

1Twente Enschede heeft de opdracht gekregen de journalistieke infrastructuur in Twente te professionaliseren. Daarbij is het uitgangspunt ‘Model Enschede’, dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Het model stelt een lokale redactie in staat om met een beperkte bezetting niet alleen de actualiteit te verslaan, maar ook onderzoeksjournalistiek te bedrijven volgens de methode Serial Investigative Journalism.

Met behulp van deze regeling wil Stichting Omroep Enschede op basis van dit model de aangesloten omroepen in de regio professionaliseren. Dat wil zeggen dat de hoofdredacteur die in Enschede zetelt de lokale redacties aanstuurt. En dat de redacties, die nu nog bestaan uit vrijwilligers, uit worden gebereid met een journalistiek professional die met centrale begeleiding de huidige bezetting ondersteunt en de journalistieke kwaliteit bewaakt.

Door professionals op sleutelposities te zetten willen ze de journalistieke slagkracht en kwaliteit vergroten. Daarnaast is opleiding van vrijwilligers en aantrekken van talentvolle stagiaires voor hen een voorwaarde voor borging van kwaliteit van het lokale nieuwsaanbod.