Project

Stichting Omroep Maasland, Stichting Lokale Omroep Maashorst, Stichting Omroep Meierijstad, Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel en Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt hebben in samenwerkingsverband subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2022-2023. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.