Subsidieprogramma

Het doel van de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken. Binnen het programma ‘Meerjarig’ richten we ons op het structureel versterken van de financiële basis van mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben.

Let op: vanaf het najaar van 2023 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor dit spoor. 

De meerjarige subsidie heeft als doel het structureel versterken van de financiële basis van collectieven, stichtingen en mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben. Daarnaast richt dit spoor zich op organisaties die waardevolle samenwerkingen met andere media initiëren en hun uitgebreide kennis van onderzoeksjournalistiek op anderen overbrengen.

Voorwaarde om binnen dit spoor financiering te ontvangen is dat deelnemende journalisten al geruime en aantoonbare ervaring hebben met onderzoeksjournalistiek. Het is een tweejarige subsidie van arbeidskosten voor mediaorganisaties met een bewezen track record binnen de onderzoeksjournalistiek.

Inhoud programma

Bijeenkomsten en begeleiding op het gebied van inkomstenwerving, merkontwikkeling en marketing

Er kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd voor de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 (€ 150.000 per jaar).

Aanvraagperiode
Gesloten
Spoor Meerjarig

Aanvraagprocedure en belangrijke documenten

Het is in het najaar van 2023 weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor subsidie binnen het programma ‘Meerjarig’.

Naast het spoor meerjarig zijn er de sporen, Ontwikkeling, Samenwerking en Thematische Samenwerking. Deze kennen hun eigen aanvraagperiode. Twijfel je over welk spoor het beste aansluit bij jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Hoe?
Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier. Let op: kies het aanvraagformulier van het betreffende spoor waar je een aanvraag voor wilt indienen.

Belangrijke documenten
Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die je helpen bij het voorbereiden van je aanvraag. Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke voorwaarden en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Houd de benodigde documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

 • aanbiedingsbrief
 • redactiestatuut
 • meest recent jaarverslag + jaarrekening (van afgelopen twee jaar)
 • cv’s teamleden
 • selectie van 3 journalistieke producties kenmerkend voor jullie portfolio
 • organisatiebegroting (incl. dekkingsplan)

 

Beoordeling aanvraag
Subsidieaanvragen worden na de sluitingsdatum tegelijkertijd beoordeeld door het Stimuleringsfonds. Eerst op randvoorwaarden en vervolgens op de inhoudelijke criteria zoals in de regeling beschreven.

Indien er na beoordeling van de ingediende aanvraag nog vragen zijn, kan het Stimuleringsfonds de aanvrager uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Direct Aanvragen

Meer subsidieprogramma’s 

Binnen de regeling onderzoeksjournalistiek wordt er financiering via meerdere sporen aangeboden. Elk spoor richt zich op een ander aspect binnen de onderzoeksjournalistiek. Bekijk de verschillende programma’s hieronder.

Meerjarig

Doel
Het structureel versterken van de financiële basis van mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben


Voor wie
Media die primair onderzoeksjournalistiek bedrijven


Looptijd subsidie
2 jaar (1-01-2022 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000 per jaar


Aanvraagperiode
Gesloten

Ontwikkeling

Doel
Het vergroten van de kennis en vaardigheden van onderzoeksjournalistiek en het aanjagen van een beginnende onderzoekscultuur


Voor wie
Regionale en lokale nieuwsorganisaties


Looptijd subsidie
11 maanden (1-02-2023 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
€ 5.000 trainingsbudget + maximaal € 42.000 redactiebudget


Aanvraagperiode
6 okt – 4 nov 2022

Samenwerking

Doel
Het ontstaan en intensiveren van samenwerking binnen de onderzoeksjournalistiek, op regionaal en lokaal niveau


Voor wie
Samenwerkende mediaorganisaties


Looptijd subsidie
1 jaar (1-01-2023 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000

Aanvraagperiode
6 okt – 4 nov 2022

Thematische Samenwerking

Doel
Voor cross-regionale samenwerkingsverbanden waarbij journalisten gezamenlijk onderzoek doen naar één thema


Voor wie
Samenwerkende freelancers, mediaorganisaties, collectieven


Looptijd subsidie
Op projectbasis


Subsidiebedrag
Maximaal € 50.000


Aanvraagperiode
Doorlopend tot voorjaar 2023

Veelgestelde vragen

We raden het af om bij meerdere sporen een aanvraag in te dienen. Het mag, maar je kunt maar aan één spoor tegelijk deelnemen, dus er zal hooguit één aanvraag toegekend kunnen worden. Ieder spoor heeft bovendien zijn eigen doelgroep en karakter, bekijk dus goed voor welk spoor je in aanmerking komt, om onnodig werk te voorkomen. Twijfel je over welk spoor het beste bij je past, neem contact met ons op.

Als je je verenigt met andere freelance journalisten en daarmee een redactie opricht is dit mogelijk. Daarbij is het alleen mogelijk om als rechtspersoon een aanvraag in te dienen en niet als eenmanszaak. 

Freelancers komen wel in aanmerking voor het spoor ‘Thematische Samenwerking’. Dit is een regeling gericht op samenwerking tussen (freelance-)journalisten van meerdere journalistieke organisaties aan de hand van een onderwerp of thema.

Hiermee bedoelen we organisaties die als belangrijkste taak en missie het bedrijven van onderzoeksjournalistiek hebben, in plaats van het maken van regulier nieuws. Zij publiceren niet dagelijks over het meest actuele nieuws, maar richten zich volledig op onderzoeksjournalistiek.  

Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede komt aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn. 

We vergoeden met de subsidie arbeidskosten voor mensen die boven de bezetting zijn aangenomen. Als uitgangspunt voor de bezetting hanteren we de bezetting zoals deze op 31 december was, voordat het project voor de eerste maal subsidie ontving vanuit de regeling Onderzoeksjournalistiek. Bijvoorbeeld: doet jouw organisatie al mee aan de regeling sinds 1 januari 2020, dan gaan we uit van de bezetting zoals deze was op 31 december 2019. Doe je komend jaar voor het eerst mee? Dan hanteren we de bezetting van 31 december 2022.  

Voor de sporen Meerjarig en Samenwerking geldt dat bovenop de subsidie voor arbeidskosten ieder project 10% van het toegekende bedrag extra krijgt, te besteden aan kosten die essentieel zijn voor het onderzoek of voor de ontwikkeling van het team. Denk hierbij aan bijkomende investeringen in opleidingen, het tijdelijk invliegen van bepaalde specifieke arbeidskrachten, of de aanschaf van bepaalde producten, diensten of tools die tijdens een project van toegevoegde waarde worden geacht. 

Deze subsidie is expliciet niet bedoeld voor de aanschaf van hardware (laptops, telefoons, microfoons etc.), vaste huur van bedrijfsruimtes, inrichting van genoemde bedrijfsruimtes, reguliere reiskosten of eten en drinken. 

Enkele voorbeelden waar de subsidie wel en niet aan besteed mag worden: 

Wel: 

 • Cursussen, opleidingen, trainingen en begeleiding van journalisten. 
 • Aanschaf van techniek die essentieel is om het onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld meetapparaten om zelf metingen uit te kunnen voeren, maar doe dit wel zo duurzaam mogelijk. 
 • Inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, bijvoorbeeld een wob- of dataspecialist of juridisch adviseur. 
 • Een abonnement op journalistieke diensten die essentieel zijn voor jullie onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Publeaks, datavisualisatie etc. 
 • Zaalhuur op incidentele basis, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst waar je met diverse samenwerkingspartners overleg pleegt over het onderzoek of je onderzoek presenteert aan betrokkenen/jullie publiek. 
 • Eten & drinken op incidentele basis voor een evenement wat je organiseert ten behoeve van een onderzoek. 

 Niet: 

 •  Dagelijkse reiskosten van een journalist naar de redactie 
 • Aanschaf van techniek die bij de reguliere werkzaamheden van de organisatie horen. Denk hierbij aan laptops, microfoons, camera’s, mengpanelen etc. 
 • Abonnementen op media als onderdeel van algemene kennisvergaring. 
 • Huur voor een vaste werkplek; op regelmatig basis gehuurde zaalhuur/werkplekken kunnen niet opgevoerd worden onder deze subsidie. 
 • Losse lunch- en dinerbonnetjes van afspraken met partners, collega’s of geïnterviewden. 

Voor het spoor Ontwikkeling (spoor 2) geldt dat, naast de aan te vragen subsidie voor arbeidskosten, de vaste subsidie van 5.000 euro uitsluitend ingezet mag worden als trainingsbudget. Deze gelden mogen enkel besteed worden aan het volgen van workshops, trainingen of andersoortige activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de kennis van medewerkers op onderzoeksjournalistiek gebied. 

Contact

Nog vragen? Neem contact met ons op via onderzoeksjournalistiek@svdj.nl of via +3170 361 7111.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.