Regeling

Deze regeling is bestemd voor subsidieaanvragen gericht op (wetenschappelijk) onderzoek in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Stimuleringsfonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Voorwaarden aanvraag onderzoeksproject
Het Stimuleringsfonds kan subsidie verstrekken voor het verrichten van een (wetenschappelijk) onderzoek, indien:

 • u aannemelijk maakt dat het onderzoek de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt;

of

 • het onderzoek de pluriformiteit van de pers zeer ten goede komt.
 • als er sprake is van dermate belangrijke activiteiten dat het belang daarvan die van de individuele aanvrager overstijgt.


Matchingprincipe

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt het matchingprincipe toegepast, waarbij de subsidieaanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening dient te nemen dan wel door derden laat meefinancieren.

Aanvraagperiode
Doorlopend
Aanvraagbedrag
Maximaal 50% van de projectkosten

Aanvraagprocedure

 1. Aanvraag indienen

  U kunt de aanvraag indienen, bovenaan de pagina bij ‘Aanvraag doen / Login’.  Nadat u bent ingelogd kiest u bij ‘nieuwe aanvraag’ voor ‘Aanvraag Onderzoek’. U krijgt dan een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot uw project. Naast de vragenlijst wordt u gevraagd twee documenten te uploaden, te weten een:– Onderzoeksopzet Dit is een beschrijving van het onderzoek en bevat in ieder geval: de probleemstelling en doelstelling van het onderzoek, een beschrijving van de onderzoeksmethode en de voorgenomen wijze van bekendmaking van de resultaten.

  – Onderzoeksbegroting Het format hiervoor kunt hiernaast downloaden. In het format dient u de specifieke kosten van het onderzoek aan te geven.

  – Aanbiedingsbrief Na het online indienen van uw aanvraag, dient u nog een aanbiedingsbrief aan ons op te sturen. Deze brief dient ter authentificatie van u als aanvrager. In de brief geeft u aan voor welk project u een aanvraag indient. Verder voorziet u de brief van datum en uw handtekening. De brief kunt u ons digitaal verzenden in de portal via uw MijnSVDJ account. Na het indienen van de aanvraag toetst het bureau de aanvraag op volledigheid. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag kan door het bestuur om een nadere toelichting worden gevraagd.

  Let op: om een een aanvraag in te dienen heeft u een account nodig voor onze portal MijnSVDJ. Op het beginscherm van het portal kunt u aan de linkerkant bij ‘registreren’ een account aanmaken. Nadat u dat heeft gedaan kunt u inloggen en een aanvraag indienen.

 2. Vervolg

  Uw subsidieaanvraag wordt in principe in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. U krijgt daarna bericht of uw aanvraag is aangehouden, toegewezen of afgewezen. Aangehouden wil zeggen dat wij eerst nadere informatie over het project willen ontvangen voordat er een beslissing wordt genomen. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld vier weken en bedraagt maximaal 13 weken. Bekijk de eerst volgende vergaderdata van het bestuur hier.

Contact

Heeft u nog vragen over het indienen van uw aanvraag voor een onderzoeksproject? U kunt ons bereiken via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.