hamer

Klagers weten Raad voor de Journalistiek nog steeds te vinden

In 2013 trok de Raad voor de Journalistiek de touwtjes strakker aan. Sindsdien moet je eerst bij het medium zelf aankloppen voordat je bij de Raad een klacht indient, en behandelt de Raad alleen nog klachten over media die de Raad erkennen. De laatste jaren groeit het aantal klachten weer, maar meer dan de helft wordt ongegrond verklaard.