Over dit onderzoek

Hoe ziet het journalistieke landschap eruit in 2025? Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek presenteert een scenario-onderzoek naar de toekomst van de journalistieke sector waarin vier mogelijke scenario’s worden geschetst. Bekijk de resultaten van het scenario-onderzoek in vier interactieve longreads op www.journalistiek2025.nl of download het rapport.

Deze studie presenteert vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. Doel van de scenariostudie is actoren binnen en buiten de branche verder aan het denken te zetten over de toekomst van de journalistiek en hun eigen positie daarin, en een instrument aan te reiken om zich actief voor te bereiden op die toekomst. De studie beoogt ook inzichten aan te leveren voor een publiek debat over het belang van de journalistiek voor de samenleving. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De vier scenario’s zijn in interactie met de sector ontwikkeld. In tien bijeenkomsten zijn trends verkend en geclusterd, is de impact van deze ontwikkelingen gewogen, zijn twee kritische onzekerheden gedefinieerd die het uitgangspunt voor de scenario’s vormen, en is gebrainstormd over de resulterende toekomstbeelden. Er namen journalisten, uitgevers, filosofen, hoofdredacteuren, wetenschappers, technologie-experts en bestuurders van binnen en buiten de sector deel.

Direct naar de scenario’s:

  1. Scenario 1: Wisdom of the Crowd
  2. Scenario 2: A Handful of Apples
  3. Scenario 3: The Shire
  4. Scenario 4: Darwin’s Game
Uitgevoerd door: