logojpg

2,7 miljoen voor het versterken van onderzoeksjournalistiek in Nederland

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen voor deze regeling. Op 1 januari gaan de eerste subsidieprojecten van start. In de loop van 2019 wordt bekend of deze pilot wordt omgezet in een structurele subsidieregeling.

De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. De regeling richt zich voor een belangrijk deel op regionale en lokale initiatieven.

Bekijk hier de tien belangrijkste uitgangspunten van de regeling

Pilot
Dit is een pilotjaar, wat betekent dat we openstaan voor verrassende vormen en ideeën. Maak daar gebruik van.

Definitie
We hanteren een ruime definitie van het begrip onderzoeksjournalistiek.

Arbeidsplaatsen
Binnen deze regeling subsidiëren we arbeidsplaatsen. Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die bijdraagt aan een succesvol journalistiek product, zoals bijvoorbeeld developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers.

Regio
In de regio is de behoefte aan onderzoeksjournalistiek het grootst. Daarom gaat 75% van het subsidiegeld naar projecten die zich richten op regionale onderzoeksjournalistiek.

Klein vs. groot
Omdat we ons richten op de regio, is deze subsidieregeling ook voor kleine journalistieke organisaties bestemd. Redacties van 2 of 20 journalisten, maken allebei evenveel kans.

Samenwerking
We juichen samenwerking toe, tussen grote en kleine mediapartijen, landelijk en regionaal. Maar ook met bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen.

Freelancers
Journalisten kunnen als zelfstandige aan de slag op een onderzoeksredactie van een mediapartij, maar kunnen zich ook verenigen in een collectief om als redactie een aanvraag in te dienen.

Onvoorziene kosten
Voor gehonoreerde projecten is er een bedrag van 270.000 euro beschikbaar om uit te putten voor onvoorziene kosten tijdens het pilotjaar.

3300,- vs 1650,-
Het maximale bedrag dat we per voltijd arbeidsplaats bijdragen aan het salaris is 3.300 euro per maand. Aan arbeidsplaatsen die ontstaan doordat journalisten doorschuiven naar een nieuwe onderzoeksredactie, geldt dat maximaal de helft hiervan (dus 1.650 euro per maand) wordt bijgedragen aan het salaris van deze journalist.

Ervaren projectleiders
Een van de voorwaarden is dat projecten worden geleid door een ervaren leidinggevende.

BESTAANDE REDACTIES VERSTERKEN EN NIEUWE REDACTIES HELPEN GROEIEN

Of je nu betrokken bent bij een bestaande grote mediapartij, een lokale omroep, kleinere redactie of een nieuw freelancers collectief wilt vormen: als je een onderzoeksjournalistieke redactie wilt oprichten of uitbreiden, nodigen we je uit om een aanvraag te doen.

Binnen deze regeling is er een voorkeur voor regionale en lokale projecten: 75% van de subsidie verdelen we onder deze projecten. 25% van de subsidie zal gaan naar landelijk georiënteerde projecten.

HIER GEVEN WE SUBSIDIE VOOR

De subsidie is er voor journalisten, maar ook andere professionals die van belang zijn op een moderne onderzoeksredactie. Dit kunnen naast onderzoeksjournalisten bijvoorbeeld ook developers, vormgevers, datajournalisten en marketeers zijn. We moedigen je aan creatief te zijn in het samenstellen van een multidisciplinair team.

Lees verder


Hoeveel we bijdragen
In totaal is er 2,43 miljoen euro aan subsidie te verdelen in het pilotjaar. Voor projecten is er tijdens de looptijd van het project 270.000 euro beschikbaar voor onvoorziene kosten. Het maximale subsidiebedrag per project is 200.000 euro. Het bedrag dat we per per voltijd arbeidsplaats bijdragen aan het salaris is maximaal 3.300 euro per maand.

Het is ook mogelijk om werknemers die al in dienst zijn in te zetten voor een nieuw te vormen onderzoeksredactie. Voor de arbeidsplaatsen die hierdoor ontstaan geldt dat er maximaal 1.650 euro per maand (50% van 3.300) wordt bijgedragen aan het salaris.

Een arbeidsplaats kan fulltime zijn, maar ook parttime, in vast dienstverband of op freelancebasis.

DEZE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN SPELEN EEN ROL BIJ DE BEOORDELING

Aanvragen dienen aan deze randvoorwaarden te voldoen. Vervolgens worden ze beoordeeld op onderstaande aandachtspunten. We benadrukken graag dat daarbinnen alle ruimte is voor creativiteit en verrassende initiatieven.

Randvoorwaarden

  1. Het project is gericht op het structureel verbeteren van de nieuwsvoorziening op het terrein van onderzoeksjournalistiek
  2. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een eindverantwoordelijke die het project in goede banen kan leiden

Aandachtspunten

  • Uitvoerbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Samenwerking
  • Openheid
  • Vernieuwing
  • Ambitie en samenstelling van het team

Voor een uitgebreide omschrijving, download de regeling.

BELANGRIJKE DATA EN DOCUMENTEN

Subsidie aanvragen kan van 1 september tot en met 14 oktober 2018. Halverwege november wordt bekendgemaakt welke projecten subsidie krijgen en per 1 januari 2019 kunnen starten. We raden aan om voorafgaand aan je aanvraag de volledige regeling en de toelichting zorgvuldig door te lezen.

In de loop van 2019 wordt bekend of deze pilot wordt omgezet in een structurele subsidieregeling.

Belangrijke documenten
Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2018 (PDF)
Toelichting op subsidieregeling (PDF)

Lees ook deze vijf tips voor het indienen van een aanvraag

BESPREEK JE PLAN MET HET FONDS

Je kunt je plan met het Fonds bespreken voordat je een aanvraag indient. We organiseren informatiegesprekken op verschillende plekken in het land en zijn telefonisch bereikbaar.

Informatiegesprekken
We organiseren informatiegesprekken in Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Tijdens zo’n informatiegesprek spreek je een-op-een met een medewerker van het Fonds en beantwoorden we al je vragen.

Utrecht – Centraal Station – 25 september – VOL
Amsterdam – Beurs van Berlage – 26 september – VOL
Eindhoven – High Tech Campus – 26 september – VOL
Zwolle – Centraal Station – 27 september – VOL

Het is helaas niet meer mogelijk een afspraak te maken voor een van bovenstaande data. Telefonische afspraken zijn nog wel mogelijk. 

Belafspraak
Bespreek je je idee liever telefonisch? Mail dan naar onderzoeksjournalistiek@svdj.nl om een belafspraak in te plannen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat bedoelen jullie precies met regio en lokaal?
Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede moet komen aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Vaak wordt de regio gezien als het deel van Nederland dat buiten de Randstad of buiten de grote steden ligt. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat Amsterdam net zo regionaal kan zijn als Enschede of Surhuisterveen.

Wat bedoelen jullie precies met onderzoeksjournalistiek?
In het pilotjaar van deze regeling hanteert het Stimuleringsfonds een brede definitie, om op die manier een diversiteit aan aanvragen te faciliteren. Maar dat betekent niet dat alle journalistiek zonder meer onder deze term valt. Het ijkpunt dat het Stimuleringsfonds hanteert is de definitie van Henri Beunders (onderzoek DSP-groep). Voor een inbedding daarvan verwijzen we ook naar de toelichting die Nel Ruigrok heeft gegeven, mede naar aanleiding van een gesprek hierover met het werkveld.

Bekijk alle vragen

Hoe kan ik als zelfstandig journalist meedoen?
Als je je verenigt met een aantal andere slimme mensen en een redactie wilt oprichten is dit absoluut mogelijk. Bellingcat is ook op een zolderkamer gestart. Het is natuurlijk ook mogelijk om je aan te sluiten bij een onderzoeksredactie van een bestaande mediapartij.

Geldt de regeling ook voor eenmalige projecten?
Nee, deze subsidie is bedoeld voor nieuwe structuren. Dat betekent dat we hier op zoek zijn naar teams die vanuit een onderzoeksjournalistieke missie journalistiek gaan bedrijven en de intentie hebben om dit structureel te doen.Voor eenmalige onderzoeksjournalistieke projecten verwijzen we je graag door naar het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, dat daar een zeer geschikte regeling voor heeft.’

Stellen jullie eisen aan de verhouding tussen journalisten en niet-journalisten in een redactie?
Dit is zeer afhankelijk van de exacte doelstelling, strategie en inhoud van een redactie. We nodigen teams uit om verschillende perspectieven en kennis te verenigen en multidisciplinair te werken. Hoe een team er dan uitziet en hoe deze samenwerkt, is aan de aanvrager.

Wat gebeurt er na de pilot van een jaar?
Voor de subsidie geldt dat dit helaas nog in het ongewisse is. Of deze via het SVDJ structureel wordt is mede afhankelijk van deze pilot. Wanneer we hier meer over weten laten we het direct weten.

Voor het project geldt dat het, los van deze subsidie, verstandig is om na te denken op welke manier het na dit jaar in bepaalde mate op eigen benen kan staan / voortgezet kan worden. De ideeën die hierover bestaan en de manier waarop deze verkend worden tijdens dit project, is tevens een criterium waar we op letten bij de beoordeling van het initiatief.

Kan subsidiegeld ook gebruikt worden voor camera’s of computers?
De eerste directe subsidie is louter te besteden aan arbeidsplaatsen. Maar voor gehonoreerde projecten hebben we circa 10% extra subsidie gereserveerd voor behoeften die tijdens het project ontstaan. Deze 10% kan door aanvragers flexibel worden ingezet. Als het kan worden aangetoond dat het van waarde is voor het project, kunnen dit ook zaken als camera’s, computers of marketingkosten zijn.

Moet vooraf bekend zijn met welke mensen ik ga werken?
Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Als het team al rond is, dan is goed om hier alvast inzage in te geven. We kunnen ons ook voorstellen dat het nog niet mogelijk is om mensen aan te trekken zonder (een deel van de) benodigde middelen. Daarnaast moet het natuurlijk mogelijk zijn om tijdens het project van samenstelling te wisselen op basis van wat er dan nodig is. Sommige rollen zijn wellicht tijdelijk nodig, andere gedurende de hele loop van het project. Wel is het natuurlijk mogelijk om vooraf een helder idee te formuleren van welke teamrollen er nodig worden geacht voor het succesvol vervullen van de missie van de redactie en deze te beschrijven (en te begroten).

Halverwege november heb je definitief uitsluitsel over of de subsidie wordt toegekend. Vervolgens is er tot aan 1 januari de tijd om het team rond te krijgen.

Wat is de procedure op basis waarvan mijn aanvraag wordt beoordeeld?
Allereerst checken we of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet zo zijn dan ontvang je hiervan bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit het geval zijn, nodigen we deze aanvragers uit voor een gesprek. Op basis van dit gesprek en een eerste beoordeling aan de hand van de bovengenoemde aandachtspunten, wordt er een advies en rangschikking naar het bestuur doorgestuurd. Zij geeft vervolgens een definitieve score aan de geselecteerde projecten en besluiten tot toewijzing dan wel afwijzing.

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen voor deze regeling. Op 1 januari gaan de eerste subsidieprojecten van start. In de loop van 2019 wordt bekend of deze pilot wordt omgezet in een structurele subsidieregeling.

Nog vragen over de regeling?
Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of onderzoeksjournalistiek@svdj.nl