Begeleidingsprogramma

Het doel van de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken. Binnen het programma ‘Ontwikkeling’ richten we ons op het vergroten van de kennis en vaardigheden van onderzoeksjournalistiek en het aanjagen van een beginnende onderzoekscultuur op regionale en lokale redacties.

Het spoor ‘Ontwikkeling’ is bedoeld voor lokale en regionale media die ervaring op willen doen met onderzoeksjournalistiek. Je ontvangt binnen dit spoor specifiek financiering voor scholing van journalisten op het gebied van onderzoeksjournalistiek en kunt rekenen op de inhoudelijke begeleiding van een ervaren mentor.

Voorwaarde om deel te nemen aan dit spoor is dat mediaorganisaties een lokaal of regionaal verspreidingsgebied hebben en een professionele, financieel stabiele basis.

Inhoud programma

Doorlopende begeleiding van een mentor, workshops, trainingen en gezamenlijke evenementen.

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 5.000 ten behoeve van training, begeleiding en opleiding van journalisten binnen de organisatie. Daarnaast kan er maximaal € 42.000 redactioneel budget worden aangevraagd voor het produceren van onderzoeksverhalen en het toepassen van opgedane vaardigheden. De looptijd van het project is 1 februari 2023 tot en met 31 december 2023.

Aanvraagperiode
6 oktober – 4 november 2022 (gesloten)
Aanvraagbedrag
Max €42.000 + €5.000
Spoor Ontwikkeling

Aanvraagprocedure en belangrijke documenten

Let op: Het is tot en met 4 november 2022 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor subsidie binnen het programma ‘Ontwikkeling’. De aanvraagperiode is gesloten. 

Naast het spoor ontwikkeling zijn er de sporen, Meerjarig, Samenwerking en Thematische Samenwerking. Deze kennen hun eigen aanvraagperiode. Twijfel je over welk spoor het beste aansluit bij jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Hoe?
Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier. Let op: kies het aanvraagformulier van het betreffende spoor waar je een aanvraag voor wilt indienen.

Belangrijke documenten
Hieronder vind je een aantal belangrijke documenten die je helpen bij het voorbereiden van je aanvraag. Lees voordat je een aanvraag doet eerst de regeling goed door om te zien aan welke voorwaarden en inhoudelijke criteria je project moet voldoen.

Houd de benodigde documenten bij de hand bij het invullen van het online aanvraagformulier:

  • aanbiedingsbrief
  • redactiestatuut
  • meest recent jaarverslag + jaarrekening (van afgelopen twee jaar)
  • cv’s teamleden
  • selectie van 3 journalistieke producties kenmerkend voor jullie portfolio
  • projectbegroting (incl. dekkingsplan)
  • fte-begroting organisatie

Beoordeling aanvraag
Voldoet je aanvraag aan de randvoorwaarden, dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt je aanvraag aan de hand van de inhoudelijke criteria en brengt daarna het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

De adviescommissie hanteert het Reglement Adviescommissies Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hierbij geldt de versie zoals gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds op het moment van indienen op www.svdj.nl/adviseurs.

Indien er na beoordeling van de ingediende aanvraag nog vragen zijn, kan het Stimuleringsfonds de aanvrager uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via de aanvraagomgeving word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

Verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan met betrekking tot verantwoording en vastlegging van je activiteiten. Lees daarom de regeling aandachtig door voordat je een aanvraag indient.

Ervaringen deelnemers programma 2022

“Een belangrijk onderdeel van de subsidie is voor ons het trainingsbudget. Daar hebben we een podcastopleiding mee kunnen financieren met een mooie productie over Project X in Haren als resultaat. Zo’n opleiding motiveert medewerkers van OOG TV om zich te ontwikkelen en door te groeien. Het is nu de uitdaging om die kennis te behouden en over te dragen aan andere medewerkers. Daarbij krijgen we hulp van onze mentor.”

Evert Janse, hoofdredacteur OOG TV

“Bij AT5 zijn we veel op het dagelijkse nieuws gericht, waarbij alles snel, snel, snel moet. Om uit die waan van de dag te komen hebben we tijd, ruimte en geld nodig. Daarvoor was deze subsidie erg fijn. We zijn nu bezig om onderzoeksjournalistiek een structureel onderdeel te maken van onze redactie, dat is een heel kwetsbaar proces. Het is fijn dat we daarbij een mentor hebben die ons wijst op valkuilen en helpt bij obstakels die we tegenkomen.”

Altan Erdogan, hoofdredacteur AT5

Meer subsidieprogramma’s 

Binnen de regeling onderzoeksjournalistiek wordt er financiering via meerdere sporen aangeboden. Elk spoor richt zich op een ander aspect binnen de onderzoeksjournalistiek. Bekijk de verschillende programma’s hieronder.

Meerjarig

Doel
Het structureel versterken van de financiële basis van mediaorganisaties die onderzoeksjournalistiek als primaire taak hebben


Voor wie
Media die primair onderzoeksjournalistiek bedrijven


Looptijd subsidie
2 jaar (1-01-2022 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000 per jaar


Aanvraagperiode
Gesloten

Ontwikkeling

Doel
Het vergroten van de kennis en vaardigheden van onderzoeksjournalistiek en het aanjagen van een beginnende onderzoekscultuur


Voor wie
Regionale en lokale nieuwsorganisaties


Looptijd subsidie
11 maanden (1-02-2023 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
€ 5.000 trainingsbudget + maximaal € 42.000 redactiebudget


Aanvraagperiode
6 okt – 4 nov 2022

Samenwerking

Doel
Het ontstaan en intensiveren van samenwerking binnen de onderzoeksjournalistiek, op regionaal en lokaal niveau


Voor wie
Samenwerkende mediaorganisaties


Looptijd subsidie
1 jaar (1-01-2023 t/m 31-12-2023)


Subsidiebedrag
Maximaal € 150.000

Aanvraagperiode
6 okt – 4 nov 2022

Thematische Samenwerking

Doel
Voor cross-regionale samenwerkingsverbanden waarbij journalisten gezamenlijk onderzoek doen naar één thema


Voor wie
Samenwerkende freelancers, mediaorganisaties, collectieven


Looptijd subsidie
Op projectbasis


Subsidiebedrag
Maximaal € 50.000


Aanvraagperiode
Doorlopend tot voorjaar 2023

Veelgestelde vragen

We raden het af om bij meerdere sporen een aanvraag in te dienen. Het mag, maar je kunt maar aan één spoor tegelijk deelnemen, dus er zal hooguit één aanvraag toegekend kunnen worden. Ieder spoor heeft bovendien zijn eigen doelgroep en karakter, bekijk dus goed voor welk spoor je in aanmerking komt, om onnodig werk te voorkomen. Twijfel je over welk spoor het beste bij je past, neem contact met ons op.

Als je je verenigt met andere freelance journalisten en daarmee een redactie opricht is dit mogelijk. Daarbij is het alleen mogelijk om als rechtspersoon een aanvraag in te dienen en niet als eenmanszaak. 

Freelancers komen wel in aanmerking voor het spoor ‘Thematische Samenwerking’. Dit is een regeling gericht op samenwerking tussen (freelance-)journalisten van meerdere journalistieke organisaties aan de hand van een onderwerp of thema.

Binnen de regeling is bepaald dat 75% van de beschikbare subsidiegelden ten goede komt aan regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds hanteert een definitie die uitgaat van een niet-landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een bepaalde taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang. Regionaal en lokaal gerichte onderzoeksjournalistiek bedient het publiek binnen zo’n eenheid. Dat neemt niet weg dat de impact van journalistiek onderzoek uiteindelijk landelijk kan zijn. 

We vergoeden met de subsidie arbeidskosten voor mensen die boven de bezetting zijn aangenomen. Als uitgangspunt voor de bezetting hanteren we de bezetting zoals deze op 31 december was, voordat het project voor de eerste maal subsidie ontving vanuit de regeling Onderzoeksjournalistiek. Bijvoorbeeld: doet jouw organisatie al mee aan de regeling sinds 1 januari 2020, dan gaan we uit van de bezetting zoals deze was op 31 december 2019. Doe je komend jaar voor het eerst mee? Dan hanteren we de bezetting van 31 december 2022.  

Contact

Nog vragen? Neem contact met ons op via onderzoeksjournalistiek@svdj.nl of via +3170 361 7111.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.