Project

In het project Wij Zijn Amsterdam wil AT5 recht doen aan de grote diversiteit van de stad Amsterdam. Om te weten wat er in de stad gebeurt en die gebeurtenis te kunnen duiden is het belangrijk om met journalisten te werken die verschillende achtergronden hebben, aldus AT5. Als een redactie diversiteit mist, dan mist die ook onderwerpen en invalshoeken vanuit een meerdere achtergronden.

Redacteuren en verslaggevers met een cultureel diverse achtergrond brengen verschillende perspectieven mee. In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties in Amsterdam leidt AT5 in dit project een selectie Amsterdamse jongeren met cultureel diverse achtergronden, zonder journalistieke ervaring op, die in kleine groepen een intensief trainingstraject volgen. Hierin is aandacht voor social media, cameragebruik en editing. Daarnaast krijgen ze les van verslaggevers, presentatoren en eindredacteuren over het journalistieke vak.

Lees hier alles over het project ‘Wij Zijn Amsterdam’ van AT5.

Deze jongeren werken aan het programma Wij Zijn Amsterdam, dat wekelijks wordt uitgezonden. De uitzending bestaat uit verschillende door de jongeren bedachte rubrieken. Dat kan naar aanleiding zijn van wat er gebeurt en speelt in Amsterdam (van het racismedebat tot kleine buurtinitiatieven). De jongeren bedenken, filmen, interviewen en monteren zelf. Zonder de pilot Professionalisering Lokale Omroepen was hier geen financiële ruimte voor geweest bij AT5