Project

RTV NOF, geworteld in de Friese gemeenten Dantumadiel en Noardeast Fryslân, zat voor de pilot Professionalisering Lokale Omroepen met een bezetting aan haar ‘max’. De druk op deze vrijwilligers was groot, zeker omdat het gebied niet voldoende verzorgd wordt door regionale media en huis-aan-huisbladen.

De nieuws- en informatiebehoefte in deze gemeenten blijft echter overeind. Met het plan ‘RTV NOF Next’ ontwikkelt de omroep een journalistieke basisredactie (2,5 fte), die de kwaliteit van het lokale nieuws voortdurend in de gaten houdt en voorziet in eigen dagelijkse nieuwsvoorziening en dossieropbouw. Naast het bouwen van deze journalistieke basis, rolt RTV NOF een burgercorrespondentennetwerk uit in de verschillende dorpen, om dichtbij de burger te staan.

Bekijk hier een productie van RTV NOF Next over de ondergang van de laatste zelfstandige MAVO van de provincie.