Project

Langstraat Media is een streekomroep voor drie gemeenten in de regio ‘Langstraat’: Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. Voor aanvang van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen verzorgden zo’n 60 vrijwilligers het lokale nieuwsaanbod voor deze gemeenten. Met het plan ‘Langstraat heeft weer wat Nieuws’ wil de omroep de bestaande nieuwsredactie verstevigen, zowel door voor het eerst een professionele bezetting te hebben als door de samenwerking met maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen (Koning Willem I college in Den Bosch voor film en camerastagiaires, Fontys Hogeschool in Tilburg voor journalistieke stagiaires).

Door voor het eerst een betaalde hoofdredacteur, camerajournalisten en een programmamaker in dienst te hebben (in totaal 2 fte ), bouwt Langstraat aan een professionele rompredactie, die in samenwerking met vrijwilligers het nieuwsaanbod verzorgen en continuïteit en kwaliteit op de redactie garanderen.

Bekijk hier een productie van Langstraat Media over 75 jaar vrijheid in Nederland.