Project

Team SVDJ Accelerator 2022

In de huidige vluchtige, onzekere, complexe en ambigue wereld is het moeilijker geworden om de jonge generatie Europeanen te bereiken. De recente pandemie en oorlog, gekenmerkt door nepnieuws en uiteenlopende beslissingen tussen EU-landen, hebben daarnaast een gevoel van wantrouwen jegens de media en Europese instellingen versterkt. Veel jonge Europeanen beschouwen zichzelf als onderdeel van een opgeofferde generatie. Dit moet veranderen, aangezien jongeren allemaal potentiële aanjagers zijn van maatschappelijke verandering. Ze mogen zich niet verwaarloosd of buitengesloten voelen. Juist zij moeten geactiveerd worden.

In zeven verschillende landen is DE/MO een pilotproject gestart genaamd ‘Untold Stories’. De kernactiviteit is een lokale storytelling- en engagementsprint van een week, uitgevoerd door een multidisciplinaire groep jonge creatievelingen in elk land. In kaart wordt gebracht wat de visie van jonge lokale bewoners is op de toekomst van Europa.

DE/MO wil ‘Untold Stories’ verder uitbreiden naar andere Europese landen en moet fungeren als een pan-Europees medianetwerk, gecentreerd rond lokale hubs. Daarnaast stelt DE/MO jonge burgers in staat hun mening te geven over transnationale uitdagingen.

Contact opnemen?

Wil je in contact komen met een van de teams die meedoen of hebben gedaan aan de SVDJ Accelerator? Mail dan Willemijn Dekker (Programma manager SVDJ Accelerator) via dekker(@)svdj.nl.