Project

Team SVDJ Accelerator 2022

In de huidige vluchtige, onzekere, complexe en ambigue wereld is het moeilijker geworden om de jonge generatie Europeanen te bereiken. De recente pandemie en oorlog, gekenmerkt door nepnieuws en uiteenlopende beslissingen tussen EU-landen, hebben daarnaast een gevoel van wantrouwen jegens de media en Europese instellingen versterkt. Veel jonge Europeanen beschouwen zichzelf als onderdeel van een opgeofferde generatie. Dit moet veranderen, aangezien jongeren allemaal potentiële aanjagers zijn van maatschappelijke verandering. Ze mogen zich niet verwaarloosd of buitengesloten voelen. Juist zij moeten geactiveerd worden.

DEMO is in zeven verschillende landen een pilotproject gestart genaamd ‘Untold Stories’. De kernactiviteit is een lokale storytelling- en engagementsprint van een week, uitgevoerd door een multidisciplinaire groep jonge creatievelingen in elk land. Om verhalen vast te leggen over de visie van jonge lokale bewoners op de toekomst van Europa.

DEMO wil Untold Stories verder uit te breiden naar andere Europese landen en er een duurzame pan-Europese mediabeweging van te maken: DE/MO.

DE/MO moet jonge burgers in staat stellen hun mening te geven over transnationale uitdagingen. Het moet fungeren als een pan-Europees medianetwerk, gecentreerd rond lokale hubs.

Wie
DEMO
Regeling
Jaar
2022

Contact opnemen?

Wil je in contact komen met een van de teams die meedoen of hebben gedaan aan de SVDJ Accelerator? Mail dan Willemijn Dekker (Programma manager SVDJ Accelerator) via dekker(@)svdj.nl.