Project

Het project Versterking journalistiek Noordoost-Brabant wordt uitgevoerd door Stichting Omroep Maasland (Oss en Bernheze) en gesteund door Stichting Dtv Den Bosch en en de Stichting Lokale Omroep voor Uden. Deze omroepen werken al nauw samen om het tij van afkalvende journalistiek in deze regio te keren.

De regio kent grote thema’s zoals ondermijning, intensieve veeteelt en economische en sociale ontwikkeling. Door deelname aan de pilot professionalisering, bouwt Dtv verder aan een te vormen streekomroep, waarin ook inhoudelijk wordt samengewerkt en redactionele krachten gebundeld. Dit gebeurt door het aanstellen van een hoofdredacteur, eindredactie en bureauredactie. Daarnaast is er een social mediaredacteur aangetrokken die naast het ‘zenden’, ook actief het gesprek van de dag op social media zoekt en zo input aan de redactie levert. Deze functie vervult ook deels de coördinator van het correspondentennetwerk, die in de 25 kernen van dit gebied burgercorrespondenten heeft geworden, die tips en verhalen aan de redactie leveren.