Project

BO, de omroep van de Bollenstreek, is een streekomroep die zich richt op vier gemeenten (Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Lisse). Voor dit project wordt ook samengewerkt met RTV Katwijk. Hoofddoel van het project De Schaduwgemeenteraad is het professionaliseren van de politieke verslaggeving

Dit geschiedt deels op de ‘klassieke’ wijze, door het berichten over besluiten van de verschillende colleges van B&W en raads- en commissievergaderingen. Daarnaast is het de ambitie van BO om met het programma ‘De Schaduwgemeenteraad’ ook politiek actuele onderwerpen te bespreken met een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Dat betekent dat elk onderwerp gezamenlijk wordt besproken met vertegenwoordigers van wijkraden, jongeren, senioren, milieu, ondernemers, toerisme, financiën en nog veel meer. Dat gebeurt op een moment dat het nog invloed kan hebben op de besluitvorming. In het tv-programma kunnen insprekers ook zelf onderwerpen agenderen. Politici zijn niet te gast.

Bekijk hier een productie van BO die tijdens de Pilot Professionalisering Lokale Omroepen is gemaakt.