Project

Dit project behelst het opstarten van nieuwe bijscholingsactiviteiten op gebied van financiële (onderzoeks)journalistiek, aanvullend op de bestaande, grotendeels kostendekkende activiteiten van de Masterclasses Financiële Journalistiek. Doel: (jonge) journalisten beter opleiden zodat ze bij onderzoeksverhalen de financiële component beter begrijpen en daar hun journalistieke onderzoek op kunnen afstemmen.

De Masterclasses Financiële Journalistiek bieden journalisten de mogelijkheid meer kennis op te doen van actuele financiële onderwerpen. In alle rust, zonder de druk van de deadline. Op elke masterclass en workshop spreken deskundigen uit de financiële sector en de academische wereld. De bijeenkomsten zijn bedoeld als verdieping: intensief en van een hoog niveau. Om een open discussie te bevorderen is het aantal deelnemers beperkt tot 25 en mag er niet uit de bijeenkomsten worden geciteerd. Voor de masterclasses in 2020 ontving dit project een subsidie van € 30.000,-. In 2021 wordt er een vervolg gegeven aan de masterclasses en een online basis cursus financiële journalistiek verzorgd. Hiervoor is € 12.600,- aan subsidie toegekend.

Bekijk de website van Masterclasses Financiële Journalistiek voor de data van geplande workshops.