Project

Het onderzoekslab

Project

Het Onderzoekslab wil freelancers nieuwe kansen geven in onderzoeksjournalistiek. Dit gaan ze doen door de ruimte, tijd en infrastructuur ter beschikking te stellen aan freelancers die zo hun specialisaties verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er structurele samenwerkingsverbanden opgebouwd, in onderlinge teams en met redacties. De Coöperatie ziet in deze thematische onderzoekscollectieven de beste garantie op succes en nieuwe kansen. Naast direct inhoudelijk voordeel wordt de freelance journalisten ook een kwaliteitsbewaking/-garantie geboden. Deze werkwijze moet met name vruchten afwerpen in cross-borderonderzoeken. De cursisten krijgen intensieve begeleiding bij het zoeken naar niet-traditionele verdienmogelijkheden voor hun werk.

Wie
De Coörperatie en De Onderzoeksredactie
Subsidiebedrag
€ 20.000.-
Jaar
2019
Website