Project

Het Onderzoekslab wil freelancers nieuwe kansen geven in onderzoeksjournalistiek. Dit compacte leer/werktraject is een initiatief van The Investigative Desk en De Coöperatie. Dit gaan ze doen door de ruimte, tijd en infrastructuur ter beschikking te stellen aan freelancers die zo hun specialisaties verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er structurele samenwerkingsverbanden opgebouwd, in onderlinge teams en met redacties.

Het Onderzoekslab ontving in 2020 €20.000,- voor het opzetten van de leer/werk plekken. Voor een vervolg in 2021 is er €25.000,- aan subsidie toegekend.

Hoe werkt het Onderzoekslab?

Specialisatie, teamwork, internationale samenwerking en een effectief verdienmodel. Het Onderzoekslab helpt je hierin op weg. Bij Het Onderzoekslab kunnen freelance journalisten zich onder begeleiding van ervaren onderzoeksjournalisten specialiseren in thematisch onderzoek. Het leer-werktraject staat ook open voor wetenschappers, technici, of anderszins inhoudelijk specialisten die zich willen toeleggen op onderzoeksjournalistiek. Het onderzoeksthema wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

Inschrijven voor deze derde ronde kan uiterlijk tot 8 maart 2021.

Waarom het Onderzoekslab?

De meeste gevestigde media aarzelen om onderzoeksjournalistiek af te nemen van freelancers. Met name producties die tot juridische claims kunnen leiden, worden bij voorkeur in eigen huis gemaakt. Tegelijkertijd groeit bij rompredacties, waar vooral generalisten werken, juist de behoefte aan gespecialiseerde freelancers.

Onderzoekscollectieven bieden zo een goede garantie dat je inspanningen een mooi podium vinden. Door samenwerking versterk je elkaar, en kun je een hogere kwaliteit bereiken. Deze werkwijze werpt met name haar vruchten af in crossborder onderzoek, zoals dat van Investigate Europe en The Black Sea. Vanuit Nederland werkt The Investigative Desk op deze manier.

Aan de slag bij Het Onderzoekslab

Het Onderzoekslab is een leer-werktraject van vier tot zes maanden. In deze periode ga je in een team aan de slag met een journalistiek onderzoek, onder deskundige begeleiding van De Coöperatie en The Investigative Desk.

Mee doen? Kijk voor meer informatie op de website van Het Onderzoekslab.