Regeling

De subsidieregeling talentontwikkeling is bedoeld om onderzoeksjournalistieke skills een impuls te geven via training, begeleiding, werkervaring of specialisatie. Om de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek in Nederland op niveau te houden en meer journalisten de kans te bieden zich te bekwamen in dit specifieke deel van het vak, richten we ons op mediaorganisaties die hun expertise op dit vlak verder willen delen.

Wie komen er in aanmerking voor subsidie?

De subsidie is er voor in Nederland actieve organisaties en bedrijven met een missie in de journalistieke sector en die aantoonbaar ervaring hebben met het geven van trainingen en scholing. De ondersteuning is bedoeld voor het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching, scholing of training. Onderwijsinstellingen kunnen geen aanspraak maken op subsidie binnen deze regeling. Voor subsidie komen alleen activiteiten met een niet-commercieel karakter in aanmerking.

Aanvragen dienen in de eerste plaats aan de randvoorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Randvoorwaarden

  1. De projecten zijn gericht op de journalistieke sector en de onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.
  2. De aanvrager heeft aantoonbaar ervaring met vergelijkbare projecten.
  3. De aanvrager berekent 25% van de coaching-, scholings- of trainingskosten door aan de deelnemers van het project, waarbij het overige deel wordt geacht betaald te worden uit de subsidie.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

In totaal is er een bedrag van 275.000 euro per ronde beschikbaar. Per project kan tot maximaal 40.000 euro worden aangevraagd. Voor aanvragers die in 2020 subsidie hebben ontvangen vanuit deze regeling, geldt per project een maximaal aan te vragen bedrag van 70% van de eerder ontvangen subsidie (m.u.v projecten die eerder minder dan 20.000 euro ontvingen). Dit vanuit de gedachte dat de subsidie bedoeld is als stimulering en de projecten uiteindelijk op eigen kracht moeten functioneren.

Waar kan de subsidie voor gebruikt worden?

Subsidie kan uitsluitend worden gebruikt voor het opzetten en uitvoeren een nieuw initiatief op het gebied van talentontwikkeling binnen onderzoeksjournalistiek of het verbeteren en uitvoeren van reeds bestaande initiatieven. Per project kan subsidie worden verstrekt voor een periode van maximaal één jaar, lopende van 1 mei 2022 tot 30 april 2023.

Aanvraagprocedure en belangrijke documenten

Het is vanaf 14 maart tot en met 4 april 2022 mogelijk om aanvragen in te dienen voor subsidie uit de regeling Talentontwikkeling. Lees voordat je aan je aanvraag begint alle voorwaarden goed door. In de subsidieregeling en bijbehorende toelichting vind je hierover meer informatie.

Hoe?

Subsidie aanvragen doe je via onze portal ‘MijnSVDJ’. Maak eerst een account aan of log direct in via de portal, kies daarna linksboven in het scherm via de knop ‘aanvraag indienen’ het juiste aanvraagformulier.

Voor je aanvraag heb je de volgende documenten en informatie nodig:

  • informatie waaruit blijkt dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid bezit of een concreet voornemen tot oprichting van een rechtspersoon heeft
  • informatie waaruit blijkt dat de aanvrager aantoonbaar ervaring heeft met het soort activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
  • een activiteitenplan
  • een begroting

In de regeling lees je meer over hoe het activiteitenplan en de begroting opgesteld dienen te worden.

Beoordeling aanvraag

Subsidieaanvragen worden na de sluitingsdatum van 4 april 2022 tegelijkertijd beoordeeld. Eerst op randvoorwaarden en vervolgens op de inhoudelijke criteria zoals in de regeling beschreven. Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van de aanvraag. We beoordelen daarbij de volledigheid van de aanvraag. De subsidieaanvrager krijgt, indien nodig, de gelegenheid om de aanvraag zo nodig binnen een door het Stimuleringsfonds te bepalen termijn aan te vullen. Wanneer ook dan de aanvraag onvolledig is, wijzen we de aanvraag op formele gronden af. Binnen vier weken na de sluitingsdatum nemen we een besluit over de aanvraag. Hierover ontvang je bericht via het portal.

 

Aanvraag indienen
 

Veelgestelde vragen

Alle initiatieven gericht op de ontwikkeling van talent in de onderzoeksjournalistiek; door coaching, training of ondersteuning van individuele journalisten of specifieke doelgroepen.

Het Stimuleringsfonds hanteert een brede definitie, om op die manier een diversiteit aan aanvragen te faciliteren. Dat betekent niet dat alle journalistiek zonder meer onder deze term valt. Het ijkpunt dat het Stimuleringsfonds hanteert is de definitie van Henri Beunders (onderzoek DSP-groep). Voor een inbedding daarvan verwijzen we ook naar de toelichting die Nel Ruigrok heeft gegeven, mede naar aanleiding van een gesprek hierover met het werkveld. In de kern komt het neer op kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek, dat wordt uitgevoerd op basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden; dat beoogt feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog niet zichtbaar waren; en waarbij een zeker algemeen maatschappelijk belang in het geding is.

Deze regeling richt zich op bedrijven en organisaties uit de journalistieke sector, niet op individuele journalisten. Indirect kunnen journalisten hiervan natuurlijk wel profiteren, door zich aan te melden voor een van de trainingen of cursussen die op grond van de regeling zullen worden aangeboden. Daarnaast biedt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten aparte regelingen aan die wel gericht zijn op expertisebevordering van individuele journalisten. Zie daarvoor www.fondsbjp.nl.

De journalistiek is een vrij beroep, dus hoe bepaal je wie er tot de journalistieke sector behoort? Bij aanvragen richten we ons op organisaties en bedrijven met een missie in het bedrijven en het bevorderen van de journalistiek. Daarbinnen vallen zowel organisaties en bedrijven met een kerntaak in de nieuwsgaring als organisaties met andere aan journalistiek gerelateerde activiteiten. De regeling is niet bedoeld voor onderwijsinstellingen.

Hoewel het in eerste instantie om een pilotregeling gaat, is deze subsidie bedoeld voor structurele initiatieven. Vandaar ook dat ‘duurzaamheid van programma(‘s)’ een van de aandachtspunten is waarop de beoordeling plaatsvindt.

We snappen dat er geld nodig is om een initiatief van de grond te krijgen. Vandaar dat 50% van de toegekende subsidie direct wordt uitgekeerd bij de start van het project. De andere helft wordt – mits aan alle afspraken is voldaan – uitgekeerd aan het einde ervan. Kijk naar de regeling voor de details hiervoor.

Natuurlijk mag het eigen personeel deelnemen aan een training, maar subsidie wordt alleen toegekend als ook deelnemers van buiten de eigen organisatie of achterban toegang tot de activiteiten hebben – en er baat bij hebben.

Allereerst controleren we of aanvragen compleet zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvang je hierover bericht. Vervolgens beoordelen we of aanvragen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Mocht dit het geval zijn, dan vindt er – eventueel na een gesprek met de aanvrager – een beoordeling aan de hand van bovengenoemde inhoudelijke criteria plaats. Dit leidt tot een advies en rangschikking die naar het bestuur van het Stimuleringsfonds wordt doorgestuurd. Het bestuur besluit vervolgens tot toewijzing dan wel afwijzing.

Contact

Heb je nog vragen over de regeling talentontwikkeling? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.