Project

De Westland Omroep Stichting houdt zich in het kader van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen bezig met het aanspreken en bereiken van een doelgroep die moeilijker te bereiken is via de traditionele kanalen: jongeren.

Door middel van een aparte jongerenredactie, richt WOS zich op inwoners van het verzorgingsgebied onder de 30. Dit gebeurt grotendeels via social media. Niet alleen de vorm waarin het nieuws wordt gebracht is op deze doelgroep gericht, ook de inhoud van de berichten is aangepast op deze doelgroep. Zo gaat het niet over WMO-voorzieningen voor ouderen, maar over onderwerpen die deze jonge doelgroep aangaan, zoals het tekort aan betaalbare starterswoningen of slecht betaalde baantjes bij de supermarkt of in de kas. Bovendien wordt het nieuws op een andere, luchtigere en directere manier gebracht op de kanalen waar jongeren zich bevinden. De jongerenredactie van WOS vervult daarnaast een functie als kweekvijver voor jong talent bij de omroep.

Bekijk op Instagram alle producties van WOS media.