Project

Stichting Media platform Alkmaar en Stichting Heerhugowaard A Life hebben in samenwerkingsverband subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2022-2023. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.

Wie
Stichting Media platform Alkmaar en Stichting Heerhugowaard A Life
Subsidiebedrag
€250.000,-
Jaar
2023