Project

Team Sussie heeft in 2019 onderzocht hoe ze freelancers het beste kunnen helpen met het optimaliseren van de processen rondom hun content productie. Sussie helpt de freelancer meer rendement te halen uit zijn tijd en om moeilijke discussies te voorkomen met de opdrachtgever. Daartoe deed het team onderzoek naar de ontwikkeling van een platform die dit mogelijk moest maken. Sussie wil onder andere de communicatie tussen klant en werkgever regelen en zorgen voor een tijdige betaling.

Foto: Team Sussie, door A.M. Minnaard Fotografie
Lees hier hoe het Sussie is vergaan tijdens de Accelerator 2019

‘Een freelancer is heel erg druk met allerlei gedoe dat hem afhoudt van wat-ie het liefste doet: verhalen schrijven’, zegt Roy van Veen van team Sussie. ‘Hij moet erop letten dat facturen worden uitbetaald, maar er ook aan denken dat hij bij zijn stuk nog een kop aanlevert, of een tekstje voor Facebook. En misschien wil hij daar nog wel wat extra voor rekenen. Dat is allemaal noodzakelijk kwaad, maar het zijn wel dingen die je goed wil doen en waar al snel veel tijd in gaat zitten. Wij dachten dat een goede app die dit proces stroomlijnt kan helpen bij de planning, en de communicatie met opdrachtgevers verbetert.’

Eigenlijk hebben de experimenten tijdens de Accelerator dit idee alleen maar bevestigd, zegt Van Veen. ‘Uit alle gesprekken die we hebben gevoerd met proefpersonen, en ander verschenen onderzoek, blijkt dat 70 procent van de emotie van een freelancer gaat zitten in het hele traject om het verhalen maken heen.’

Uiteindelijk heeft team Sussie meer dan honderd freelancers gesproken over wat de grootste obstakels zijn in hun werk, en daar een prototype-app voor gemaakt. ‘Hierin maken we ook onderscheid in verschillende doelgroepen, zoals schrijvers en fotojournalisten.’

‘Wij dachten dat het grootste probleem voor freelancers zat in het financiële gedeelte, bijvoorbeeld dat ze hun factuur niet betaald kregen. Uit de gesprekken blijkt inderdaad dat het fijn is als ze daar wat ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door zelf een reminder te krijgen als het geld nog niet binnen is of doordat de app een automatische herinnering aan je opdrachtgever stuurt. Maar wat ook bleek, is dat freelancers graag hulp krijgen aan het begin van het proces. Bijvoorbeeld dat ze makkelijk ideeën op kunnen schrijven, en dan op basis van eerdere opdrachten een suggestie krijgen bij welke opdrachtgever ze dat idee kunnen pitchen. Toen we dat ontdekten, zijn we al onze brainstorms en doelen anders op gaan stellen.’

Op dit moment is team Sussie nog druk bezig met het ontwikkelen van de app en de komende tijd wordt deze nog uitgebreid getest met proefpersonen. ‘Daarna willen we snel live gaan met een abonnementsmodel.’

Tekst: Sjors Hofstede