SVDJ publiceert rapport: Werk maken van diversiteit en inclusie in de journalistiek   

Nieuws | Journalistiek en maatschappij
  • Peter Smet
  • 08 december 2022
  • 644 woorden , 3 min. lezen

Hoe kan de journalistieke sector werk maken van diversiteit en inclusie? Dat onderzocht onafhankelijk adviesbureau Publinc in 2021 in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het doel was om verder te komen dan praten over de gebreken van de sector. Met dit rapport wilden we handvatten en concrete oplossingsrichtingen bieden, zodat de sector, waaronder ook SVDJ, sneller en beter stappen kan gaan zetten.

Dat is gelukt. Er ligt een waardevol rapport, dat niet alleen voor, maar ook samen met de sector tot stand is gekomen. Tientallen experts gaven advies tijdens het proces en droegen best practices uit binnen- en buitenland aan. De handelingsstrategieën in het rapport richten zich op de vier meest prominente spelers in de journalistieke sector: de redacties, de journalisten, de journalistieke opleidingen, en sector-brede organisaties en betrokken overheden. De strategieën omvatten mogelijke acties op relevante aspecten zoals: de redactiecultuur, de instroom van journalisten, een inclusieve journalistieke benadering, het gebruik van bronnen. Daarnaast kunnen incentives en kennisnetwerken worden ingezet om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Toch hebben we dit rapport niet direct gepubliceerd. Na het lezen van de resultaten voelde dat niet goed. We kwamen tot de conclusie dat we de sector niet konden aanmoedigen als we zelf onbewogen aan de zijlijn bleven staan. Dat zou ongeloofwaardig, ongelijkwaardig en bovendien onjuist zijn.

Ook wij hebben namelijk stappen te zetten als het om diversiteit en inclusie gaat. Daarom hebben we dit najaar eerst onszelf onder de loep genomen volgens de handvatten van het rapport. We hebben met het hele team onze organisatie doorgelicht en geleerd over wat diversiteit en inclusie binnen onze organisatie kan betekenen. Dit heeft ons doen beseffen dat wij – wanneer we de diversiteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van de journalistiek in Nederland willen stimuleren – zelf ook de missie van diversiteit en inclusie moeten belichamen. Op dit moment zijn we druk bezig met het uitwerken van concrete stappen voor 2023.

Eerste stappen

Op dit moment onderzoeken we onder andere hoe SVDJ een betere afspiegeling kan zijn van de diversiteit binnen de Nederlandse samenleving: bijvoorbeeld door ons werving- en selectieproces te verbeteren, maar ook een inclusieve werkplek te bieden voor (toekomstige) medewerkers. Ook maken we werk van de toegankelijkheid van onze website en nemen we onze communicatie over aanvragen en besluitvorming onder de loep. Daarnaast bekijken we hoe we onze evenementen toegankelijker kunnen maken voor een divers publiek, zowel wat betreft praktische voorzieningen als programmering.

Dit zijn slechts eerste stappen. We weten dat we nog grotere veranderingen moeten doorvoeren. Zo willen we door middel van kennisopbouw, begeleiding of subsidieregelingen de sector stimuleren en ondersteunen om te werken aan diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld door de criteria van onze regelingen onder de loep te nemen. Maar ook door onze huidige en potentiële doelgroepen in kaart te brengen, na te gaan in hoeverre onze activiteiten aansluiten bij hun behoeften, en aan de hand hiervan ons programma-aanbod verder te ontwikkelen.

We zullen de sector komend jaar uitnodigen om tijdens een aantal bijeenkomsten met ons én met elkaar in gesprek te gaan over concrete stappen die kunnen worden gezet, en de rol die wij als SVDJ daarin kunnen hebben. Hierbij nemen we de handvatten uit het rapport als leidraad. We willen niet alleen in gesprek, maar vragen de sector ons ook scherp te houden. De nieuwe inzichten zullen we inzetten voor nieuw te vormen beleid, waarover we ook zullen blijven communiceren. Schroom niet om ons in de tussentijd te benaderen. Net als bij al onze programma’s benadrukken we ook hier de meerwaarde van samenwerking.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek naar diversiteit in de journalistiek of download het hele rapport.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.