De samenleving is continu aan verandering onderhevig en de journalistiek heeft hierop in te spelen. Met name door recente ontwikkelingen rondom de Black Lives Matter-demonstraties en de #MeToobeweging krijgen de thema’s diversiteit en inclusie steeds meer aandacht in het publieke debat. Bovendien wordt binnen het media- en journalistieke landschap de kwestie van representatie van verschillende bevolkingsgroepen steeds belangrijker. Mensen voelen zich niet gerepresenteerd in de media.

Het toenemende wantrouwen in de media en het terugtrekken van groepen in eigen bubbels kan gezien worden als een bijkomende ontwikkeling. Dit vormt een uitdaging voor de journalistiek: hoe moet zij omgaan met kritiek van verschillende groepen in de samenleving, nu en in de toekomst?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek acht het van groot belang om aandacht te besteden aan de thema’s diversiteit en inclusie en heeft daarom aan Publinc gevraagd om vanuit een diversiteitsperspectief concrete handelingsstrategieën te formuleren voor de journalistieke sector. Dit onderzoek loopt parallel aan de bredere scenariostudie naar de toekomst van de journalistiek die uitgevoerd wordt door adviesbureau Van de Bunt.

Er is in dit kader reeds een eerste verkenningsstudie verricht. Momenteel vinden verschillende sessies plaats, waarin professionals en diversiteitsexperts binnen en buiten de journalistieke sector met elkaar in gesprek gaan over het thema diversiteit en inclusie. Op deze pagina zullen updates geplaatst worden over het verloop van dit onderzoek. Het eindrapport zal rond de zomer verwacht worden.

Wordt vervolgd

In de komende maanden zullen we op deze pagina regelmatig een tipje van de sluier oplichten. Dit gebeurd in aanloop naar het moment dat de resultaten van het intensieve onderzoeksproces in de zomer van 2021 gepresenteerd worden.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek naar diversiteit in de journalistiek wordt uitgevoerd door Publinc. Dit adviesbureau heeft een jarenlange staat van dienst op het gebied van organisatieadvies omtrent diversiteit en inclusie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Khalid Boutachekourt, Melody Jap-Sam, Salim Rubio en Aileen Schuurmans.

Uitgevoerd door: