Project

AT5 wil geen onderzoek doen vanuit de ivoren toren, maar met kennis en kunde van de Amsterdammer. Het komend jaar willen zij de inzet en mogelijkheden van het AT5-panel verder uitbreiden en verdiepen. Het panel en onderzoek moeten elkaar gaan versterken. Met het panel willen ze kennis opbouwen over specifieke onderwerpen. Het panel als startpunt van een onderzoek, maar ook als een belangrijk journalistiek hulpmiddel bij lopende onderzoeken.