Leidinggevenden onderzoeksredacties gezocht

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt per 1 september 2018 een regeling open voor onderzoeksjournalistiek. De bedoeling is om met de beschikbare overheidssubsidie van 2.7 miljoen euro te helpen om onderzoeksjournalistiek op structurele wijze te bevorderen. De nadruk zal daarbij liggen op de regio. Vooralsnog betreft het een pilotjaar.

Het grootste deel van deze subsidie zal beschikbaar komen voor nieuw te vormen onderzoeksredacties of het uitbreiden van bestaande onderzoeksredacties. De nieuwe of uitgebreide redacties zullen op 1 januari 2019 van start kunnen gaan.

Te verwachten valt dat er bij het vormgeven van die redacties behoefte is aan journalisten die in staat zijn leiding te geven. Daarom zoekt het Stimuleringsfonds contact met journalisten uit het hele land die:

  • Ervaring hebben op het gebied van onderzoeksjournalistiek;
  • Ervaring hebben op het gebied van leiding geven aan een redactie;
  • Bereid zijn om het Stimuleringsfonds behulpzaam te zijn bij de evaluatie van de projecten.

Het Stimuleringsfonds heeft dus zelf geen vacatures, maar zou graag beschikken over relevante contacten. Daarmee kan het Fonds, als er een vraag komt vanuit een nieuw te starten project, kandidaten voordragen. Het Fonds zal dat uitsluitend doen na vooroverleg met die kandidaten. Het betreft vanzelfsprekend betaalde functies (salaris wordt grotendeels vergoed door het Fonds, maar de hoogte ervan wordt in overleg met opdrachtgever bepaald).

Voel je je door bovenstaande aangesproken, stuur dan een korte motivatie en een cv naar onderzoeksjournalistiek@svdj.nl, onder vermelding van ‘Leiding Onderzoeksredactie’. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen kan je contact opnemen via onderzoeksjournalistiek@svdj.nl of 070 361 71 11.