Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zoekt nieuw bestuurslid

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met financiële ondersteuning, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Op het gebied van innovatie doen we dat door met subsidieregelingen, coachingstrajecten, evenementen en workshops de vernieuwing en samenwerking in de journalistiek te bevorderen. Daarnaast richten we ons op onderzoek; bijvoorbeeld naar het verschil in nieuwsvoorziening tussen de regio en de grote steden. Elk jaar doen we verslag van de staat van de journalistiek met De Stand van de Nieuwsmedia. Daarnaast is het Fonds actief op het terrein van het bevorderen van onderzoeksjournalistiek, talentontwikkeling en weerbaarheid van journalisten.

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage (ongeveer € 5.4 miljoen) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. We doen dat in toenemende mate door minder nadrukkelijk een ‘loket’ voor subsidie te zijn en meer aandacht te geven aan kennis, onderzoek en samenwerking.

Het Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan, de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een bureau dat onder leiding staat van een directeur. Het Fonds werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vijf leden. Voor dit bestuur zijn wij  – vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden – op zoek naar een nieuw lid.

Wij zoeken daarvoor een kandidaat die binnen het bestuur de rol van penningmeester op zich kan nemen. Dat betekent dat we van de kandidaat verwachten dat deze bekend  is met de wereld van de journalistiek en het medialandschap, maar ook in staat is om een controlerende rol te vervullen op het financiële reilen en zeilen van het Fonds en dus ook vertrouwd is met het lezen en beoordelen van jaarcijfers en begrotingen. Van hem/haar wordt daarnaast  verwacht dat hij/zij op niveau inbreng heeft in de discussies binnen het bestuur, waar in de regel toekomstgericht over journalistiek wordt gesproken Het nieuwe bestuurslid moet zich daarin herkennen en daarbij thuis voelen.

Wij verwachten van ons nieuwe bestuurslid, dat hij/zij:

  • Een journalistiek profiel heeft; met (ook bedrijfsmatige) kennis op het gebied van nieuwe media, innovatie, trends in de sector en/of onderzoek;
  • Een achtergrond of tenminste aantoonbare ervaring heeft op financieel gebied.
  • Evenals de andere bestuursleden als ambassadeur van het Fonds in het veld opereert.
  • Een inspirerende rol binnen het bestuur speelt;
  • Voldoende tijd heeft om het bestuurslidmaatschap te vervullen. U dient daarbij rekening te houden met een tijdbeslag van een halve dag per week, o.a. voor de (maandelijkse) vergadering en daarnaast het met enige regelmaat bijwonen van evenementen en bijeenkomsten die het Fonds organiseert;
  • Gezien de balans binnen het zittende bestuur, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bij het bestuurslidmaatschap hoort een passende vergoeding die is afgestemd op een tijdbeslag van ongeveer twee werkdagen per maand.

Om te solliciteren reageert u uiterlijk 15 maart 2019 via renevanzanten@svdj.nl met behulp van referentienummer R.

Voor meer informatie kunt u bellen met René van Zanten, directeur van het Fonds, tijdens kantooruren 070-3617111