Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft  de volgende vacature open staan:

 

Bestuurslid

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met financiële ondersteuning, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Op gebied van innovatie doen we dat door met subsidieregelingen, coaching trajecten, evenementen en workshops vernieuwing en samenwerking in de journalistiek te bevorderen. Daarnaast richten we ons op onderzoek; bijvoorbeeld naar het verschil in nieuwsvoorziening tussen de regio en de grote steden. Elk jaar doen we verslag van de staat van de journalistiek met De Stand van de Nieuwsmedia.

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage (ongeveer € 2,1 miljoen) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. We doen dat in toenemende mate door minder nadrukkelijk een ‘loket’ voor subsidie te zijn en meer aandacht te geven aan kennis, onderzoek en samenwerking.

Het Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan, de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een bureau dat onder leiding staat van een directeur. Het Fonds werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vijf leden. Voor dit bestuur zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Wij zoeken een kandidaat die bekend  is met de wereld van de journalistiek en het medialandschap. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij op niveau inbreng heeft in de discussies binnen het bestuur, waar in de regel toekomstgericht over journalistiek wordt gesproken Het nieuwe bestuurslid moet zich daarin herkennen en daarbij thuis voelen.

Wij verwachten van ons nieuwe bestuurslid, dat hij/zij:

  • Een journalistiek profiel heeft; met (ook bedrijfsmatige) kennis op het gebied van nieuwe media, innovatie, trends in de sector en/of onderzoek;
  • Evenals de andere bestuursleden als ambassadeur van het Fonds in het veld opereert.
  • Een inspirerende rol binnen het bestuur speelt;
  • Voldoende tijd heeft om het bestuurslidmaatschap te vervullen;
  • Gezien de leeftijdsopbouw van het zittende bestuur, gaat de voorkeur uit naar een jonge kandidaat.

Bij het bestuurslidmaatschap hoort een passende vergoeding die is afgestemd op een tijdbeslag van ongeveer twee werkdagen per maand.

Om te solliciteren reageert u via renevanzanten@svdj.nl met behulp van referentienummer R4718. Sluitingsdatum vacature: 18 april.

Voor meer informatie kunt u bellen met René van Zanten, directeur van het Fonds, tijdens kantooruren 070-3617111