Op deze dossierpagina vind je informatie over de methode van design thinking en hoe je die kunt toepassen op de journalistiek. Tegen welke problemen lopen nieuwsgebruikers, journalisten en redacties aan? En hoe kun je daar oplossingen voor ontwerpen? Die vragen staan centraal bij design thinking, een methode waarbij je niet innoveert vanuit de maker, maar vanuit de gebruiker. Bekijk onze programma’s, praktijkverhalen en verdiepingsmateriaal waarbij deze innovatieve werkwijze centraal staat.

Design thinking in de journalistiek

Design thinking is een methode om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen.

Bij deze werkwijze stel je de mens centraal: design thinking begint namelijk met het begrijpen van de behoeften en uitdagingen van de mensen voor wie je een oplossing bedenkt. Vervolgens gebruik je deze inzichten om creatieve ideeën te genereren en prototypes te maken. Je kunt die prototypes vervolgens testen bij je doelgroep. Op basis van de feedback verfijn je het prototype, net zolang totdat je een effectieve oplossing hebt gevonden voor het probleem van je gebruiker. Dat noemen we een iteratief proces: op basis van voortschrijdend inzicht pas je je ideeën aan, tot dat je een passende oplossing hebt bedacht die aansluit bij de behoefte van je gebruiker.

In de journalistiek kan design thinking onder andere worden gebruikt om oplossingen te bedenken voor uitdagingen die spelen binnen organisaties. Bijvoorbeeld als je nieuwe verdienmodellen wilt verkennen. Dan kan design thinking worden gebruikt om ideeën te genereren voor nieuwe manieren om waarde te bieden aan je publiek en tegelijkertijd inkomsten te genereren. Denk bijvoorbeeld aan manieren om premium inhoud aan te bieden of een abonnementsmodel te implementeren dat meer gericht is op de interesses van je publiek. Neemt het aantal lezers of kijkers van jouw journalistieke uitingen af? Dan kun je design thinking inzetten om te achterhalen wat de reden daarvoor is en hoe je daar als organisatie op kunt inspelen.

Het proces van design thinking

Het proces van design thinking bestaat uit verschillende stappen, die er over het algemeen als volgt uitzien:

 

  1. Empathie: Het begrijpen van de behoeften en uitdagingen van de gebruikers of doelgroep. Dit kun je doen door de doelgroep te observeren, interviews te houden, enquêtes uit te zetten en andere methoden om inzichten te krijgen in de ervaringen en perspectieven van de gebruikers.
  2. Definitie: Het definiëren van het probleem of de uitdaging op basis van de inzichten die zijn opgedaan tijdens de empathiefase. Het gaat hierbij om het nauwkeurig en helder definiëren van het probleem dat je wil oplossen.
  3. Ideevorming: Het genereren van ideeën om het probleem op te lossen. Het gaat erom dat je in deze fase creatieve en innovatieve oplossingen bedenkt die kunnen leiden tot effectieve resultaten.
  4. Prototyping: Het maken van prototypes van de beste ideeën om te testen of ze werken en om feedback te verzamelen van de gebruikers. Het doel is om snel te experimenteren en te leren van wat wel of niet werkt.
  5. Testen: Het testen van de prototypes met gebruikers en het verzamelen van feedback om te beoordelen of de ideeën werken en of ze de beoogde resultaten bereiken.

Bekijk ook

Ben je klaar om zelf te gaan experimenteren, maar weet je niet waar te beginnen?

Er zijn verschillende tools die je kunnen helpen bij het doorlopen van de vijf fasen. Op https://www.designabetterbusiness.tools/ vind je die tools. Het boek Design Denken en Doen vormt een praktische handleiding over design thinking.

Bekijk ook de design thinking bootleg, een set kaarten die Stanford University ontwikkelde om met de werkwijze aan de slag te gaan. In de set (hier te downloaden) komen alle vijf fases van design thinking en bijbehorende vragen aan bod. Of bekijk hier de soortgelijke stappenplan dat Google heeft samengesteld, met heel veel oefeningen per fase.

Verdieping nodig? Bekijk dan de workshop van Mick ter Reehorst (Are We Europe) op het International Journalism Festival 2023, over hoe je design thinking kunt inzetten voor het bedenken van verhalen en lanceren van nieuwe producten. Of lees deze uitgebreide gids van Columbia Journalism Review (uit 2016), die verder kijkt dan het klassieke vijf-stappen proces zoals hierboven omschreven.