Project

Een talentontwikkelingsprogramma voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruik makend van moderne technieken voor data-analyse en artificiële intelligentie. Data-analyses waarbij grote hoeveelheden (multimediale) data via verschillende kanalen doorgrond kunnen worden zijn onontbeerlijk voor een gedegen en innovatieve onderzoeksjournalistiek, om journalistieke hypotheses te staven, feiten en bewijslast te verzamelen en nieuwe verbanden te leggen en te verklaren.

In 2020 heeft de eerste editie van het programma Data als Kans plaatsgevonden van september tot december. Voor dit programma was een subsidiebedrag van € 30.000,- toegekend. In 2021 zal de tweede editie van Data als Kans plaatsvinden, ook hiervoor is een bedrag van € 30.000,- aan subsidie toegekend vanuit onze regeling Talentontwikkeling.

data-als-kans-2