Project

Data als kans Onderzoeksjournalistiek op basis van grootschalige multimediale databronnen

Project

Een talentontwikkelingsprogramma voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruik makend van moderne technieken voor data-analyse en artificiële intelligentie. Data-analyses waarbij grote hoeveelheden (multimediale) data via verschillende kanalen doorgrond kunnen worden zijn onontbeerlijk voor een gedegen en innovatieve onderzoeksjournalistiek, om journalistieke hypotheses te staven, feiten en bewijslast te verzamelen en nieuwe verbanden te leggen en te verklaren.

Wie
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Beeld en Geluid Den Haag, Bellingcat en LocalFocus.
Subsidiebedrag
€ 30.000.-
Jaar
2019
Website
data-als-kans-2