Project

Verhalende journalistiek is een journalistieke stroming die gedegen journalistieke research verpakt in een goed te volgen en aantrekkelijk verhaal. Door het toepassen van specifieke technieken, zoals het creëren van een spanningsboog, het gebruiken van scènes en personages, komt de onderzoeksjournalistieke content beter binnen bij het publiek en vergroot daardoor de impact van het journalistieke product.

Stichting Verhalende Journalistiek verzorgd in 2021 in het voor en najaar de Meestervertellers Academie met steun uit de regeling Talentontwikkeling. Zij ontvangen voor dit project €26.000,- aan subsidie.

Wat?

Bij de Meestervertellers Academie leer je onder begeleiding van professionals uit verschillende disciplines (audio, schrijvend, multimediaal) verhalende technieken toe te passen in jouw werk. Je kunt kiezen uit 4 verschillende tracks: Verhalend denken, Verhalende podcast, Verhalend schrijven en Verhalend multimediaal werken.

Voor wie?

Je bent werkzaam als journalist/mediamaker (freelance of in dienst) in tekst, audio en/of beeld. Je verdiept je graag voor langere tijd in een onderwerp dat op een relevante manier bijdraagt aan het maatschappelijk debat. Je hebt recent minimaal één diepgravende productie afgerond en gepubliceerd. Verder is het van belang dat je op dit moment bezig bent met of aan het begin staat van een project dat gebaat is bij een (meer) verhalende aanpak om mee te doen aan de Meestervertellers Academie.

Meestervertellers Academie

Je werkt gedurende het programma individueel (of als team) aan je eigen productie, die je tijdens de track onder begeleiding van een mentor met (nieuwe) verhalende technieken verder uitdiept en vormgeeft. Elke track duurt ongeveer 12 weken. Aan het begin van elke track neem je deel aan een kick-off workshop waarin je specifieke technieken en voorbeelden bespreekt. Daarna volgen twee groepsbijeenkomsten waarin je onderzoekt en bespreekt hoe je het beste verhalende technieken toe kunt passen in je eigen productie. Er is veel ruimte voor intervisie en individuele coaching door de mentoren, zodat deelnemers hun ervaring met het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk tijdens het programma kunnen terugkoppelen en bespreken. Je kunt voor één van de vier tracks kiezen, of meerdere tracks tegelijk volgen. De tracks worden zowel in het voorjaar als het najaar van 20201 aangeboden.

Meer informatie over de Meestervertellers Academie op de website van Stichting Verhalende Journalistiek.