Project

Spot On Stories wil zich tijdens het Vernieuwingstraject bezig houden met de diversifiëring van inkomstenstromen. Dat is een uitdaging, de budgetten voor onderzoeksjournalistiek bij kranten en omroepen zijn laag.

Een bijkomende uitdaging daarbij is dat Spot On Stories een relatief kleine organisatie is die met name regionaal werkt. Dat maakt de naamsbekendheid gering. Als gevolg daarvan moet de onderzoeksredactie relatief veel energie steken in het winnen van vertrouwen van potentiële financiers. Met die uitdagingen wil Spot On Stories aan de slag.