Project

Deze omroepen (Stichting Streekomroep Midden Gelderland en Liemerse Omroep Stichting) hebben in samenwerkingsverband onde subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2023-2024. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.

Stichting Streekomroep Midden Gelderland en Liemerse Omroep Stichting publiceren nieuws onder de gezamenlijke noemer RTV Connect.