Subsidieregelingen

Op deze pagina vind je de subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds. Alle regelingen zijn erop gericht de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek te bevorderen.

SVDJ Accelerator
innovatieregeling

De SVDJ Accelerator helpt je met financiële steun en coaching bij het ontwikkelen van je journalistieke start-up. Onder begeleiding van je eigen mentor werk je een half jaar aan je prototype, zodat je na afloop van de Accelerator als volwaardige start-up op eigen benen staat. Meedoen kan als individu, team of vanuit een bestaande (media)organisatie.
Lees verder
.
.

Exploitatieregeling

Deze regeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt. Aanvragen voor deze regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project,  een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.
Lees verder

Sponsorregeling

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek. Per kalenderjaar zijn er twee rondes ingesteld (per 1 januari en per 1 juli). In elk van deze rondes is een sponsorbudget van € 25.000,- beschikbaar.
Lees verder

The Challenge | Summerschool

Tijdens de vijf dagende durende Challenge Summerschool helpen succesvolle journalisten en ondernemers je bij het finetunen van je idee. Wint jouw team de finale? Dan ga je naar huis met een startsubsidie van 20.000 euro voor de lancering van je start-up, een jaar lang huisvesting en begeleiding van de beste coaches.
Lees verder

Onderzoeksregeling

De onderzoeksregeling is bestemd voor onderzoek dat uitgevoerd wordt in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
Lees verder

Regeling Onderzoeksjournalistiek

Deze regeling is er voor nieuw te vormen redacties die zich op onderzoeksjournalistiek gaan richten. Die redacties moeten ontstaan uit samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine partijen, regionaal en nationaal, van binnen en buiten gevestigde media.
Lees verder