Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Aanvragen : Open vanaf 15 mei tot en met 24 mei 2020

Eenmalig wordt er 11 miljoen euro beschikbaar gesteld om lokale mediaorganisaties te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage of bereik een bijdrage voor de duur van 3 maanden.

lees verder

SVDJ Accelerator (Light)

Aanvragen Accelerator Light: Open vanaf 6 maart – 19 juni 2020.

Aanvragen Accelerator (regulier): gesloten

In dit unieke programma van de SVDJ Accelerator draag jij een prangend probleem binnen de journalistiek aan. Op basis van dat probleem werk je met je team aan een concrete innovatieve oplossing, mét klanten, betalende gebruikers en impact op de sector. Van vernieuwende verdienmodellen en nieuwsplatforms, tot innovatieve journalistieke tools en plug-ins: alles is mogelijk. Deelnemen kan als zelfstandig team of vanuit een bestaande (media)organisatie.
Lees verder

Pilot Professionalisering Lokale Omroepen

Aanvragen: Gesloten

Deze pilot subsidieregeling staat in het teken van het versterken van de lokale journalistieke infrastructuur. Deze pilot is gericht op de professionalisering van lokale publieke omroepen die zich binnen het project toeleggen op het verbeteren van de nieuwsvoorziening op lokaal niveau.

Lees verder

Regeling onderzoeksjournalistiek

Aanvragen: Gesloten

De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. De regeling richt zich voor een belangrijk deel op regionale en lokale initiatieven.
Lees verder

Regeling Talentontwikkeling

Aanvragen: Gesloten

De subsidieregeling Talentonwikkeling is bestemd voor journalistieke organisaties die via scholing, coaching en of training talent willen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Hiervoor is in totaal 275.000 euro beschikbaar.
Lees verder

Exploitatieregeling

Aanvragen: Geopend, doorlopend

Deze regeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt. Aanvragen voor deze regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project,  een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.
Lees verder

Onderzoeksregeling

Aanvragen: Geopend, doorlopend

De onderzoeksregeling is bestemd voor onderzoek dat uitgevoerd wordt in het belang van de journalistieke sector in Nederland. Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
Lees verder

Sponsorregeling

Aanvragen: Geopend, doorlopend

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van de journalistiek. Per kalenderjaar zijn er twee rondes ingesteld (per 1 januari en per 1 juli). In elk van deze rondes is een sponsorbudget van € 25.000,- beschikbaar.
Lees verder