Liselotte Idema

Liselotte Idema

Liselotte Idema is freelance journalist, schrijver en innovatiecoach. Eerder werkte ze onder andere voor NU.nl en AD.nl, waar ze zich bezighield met vernieuwende online journalistiek. Ze woont onder de rook van Rotterdam en werkt, als het even kan, vanuit haar retro caravan op het Sallandse platteland.