Dit doet het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Subsidies en programma’s

Dit gebeurt onder meer middels subsidieregelingen en programma’s. Met de SVDJ Accelerator steunen we start-ups en bestaande bedrijven die de journalistiek vernieuwen met een innovatief journalistiek project. Onder meer Blendle, Local Focus en De Correspondent hebben met steun van het Fonds hun project kunnen opzetten of doorontwikkelen. De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties in Nederland. De regeling richt zich voor een belangrijk deel op regionale en lokale initiatieven. In het eerste jaar van deze regeling zijn 23 redacties gestart.

Daarnaast is het Stimuleringsfonds actief in de regio met de regeling Regionale Journalistieke Samenwerking. Deze regeling steunt projecten die de nieuwsvoorziening in de regio verbeteren door samenwerking tussen verschillende partijen. Naast uitgevers, omroepen en hyperlocals, richt de regeling zich ook op de opleidingen journalistiek en media, en start-ups van binnen en buiten de sector. Een volledig over van al onze subsidieregeling vind je hier.

Onderzoek

Het Stimuleringsfonds richt zich ook sterk op onderzoek. Zo wordt intensief onderzoek gedaan naar nieuwsecosystemen in de vier grootste steden van Nederland, werd begin 2018 het nieuwsgebruik en aanbod rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in kaart gebracht en is in meerdere onderzoeken de regionale nieuwsvoorziening onderzocht. Middels De Stand van de Nieuwsmedia wordt doorlopend inzicht gegevens in o.a. oplage, kijk- en bereikscijfers van de Nederlandse journalistiek. In 2015 werd een grootschalig scenario-onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de journalistiek. Lees hier meer over onze onderzoeken.

Denktank

In 2018 is de SVDJ Denktank opgericht. Een journalistieke Denktank voor jonge denkers tussen de 20 en 30 jaar die zich willen inzetten voor de toekomst van de journalistiek. De denktank gaat aan de slag met actuele journalistieke vraagstukken en adviseert de mediasector – gevraagd én ongevraagd.

Kennisdeling

Op de website svdj.nl wordt de kennis uit onderzoeken en de ervaringen van door ons gesteunde projecten gedeeld met de sector. Daarnaast wordt gepubliceerd over ontwikkelingen en trends op het gebied van vernieuwing en onderzoek. Deze kennis wordt ook gedeeld tijdens de evenementen van het Stimuleringsfonds, zoals Media van Morgen en Regio Vecht Terug.

Financiering

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage (ongeveer vijf miljoen) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. Dat gebeurt in toenemende mate door minder nadrukkelijk een ‘loket’ voor subsidie te zijn en meer aandacht te geven aan kennis, onderzoek en samenwerking. Het Fonds wil graag een gekende partner zijn voor heel journalistiek Nederland. Hoewel van oudsher (Bedrijfsfonds voor de Pers) verankerd aan dagbladen, heeft het Fonds zich steeds meer geprofileerd als de helpende hand bij alles wat journalistiek is in Nederland; los van platform, los van publiek of privaat gefinancierd. De tijd vraagt om scherpe koerswendingen, het Fonds heeft die gemaakt en zal er nog meer maken als dat noodzakelijk is.

Meer weten? Neem contact met ons op.