Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Schermafbeelding 2015-12-02 om 16.47.00

Dit gebeurt onder meer middels subsidieregelingen. De Innovatieregeling steunt start-ups en bestaande bedrijven die de journalistiek vernieuwen met een innovatief project. Onder meer Blendle, Local Focus en De Correspondent hebben met steun van het Fonds hun project kunnen opzetten of door ontwikkelen. The Challenge is een regeling specifiek gericht op jonge journalisten (derde- of vierdejaars student of net afgestudeerd), die in een serie masterclasses werken aan de vernieuwing van de journalistiek. Het uiteindelijke doel daarbij is het oprichten van een eigen start-up, waar het Stimuleringsfonds financieel aan kan bijdragen.

Het Stimuleringsfonds is daarnaast actief in de regio met de regeling Regionale Journalistieke Samenwerking. Deze regeling steunt projecten die de nieuwsvoorziening in de regio verbeteren door samenwerking tussen verschillende partijen. Naast uitgevers, omroepen en hyperlocals, richt de regeling zich ook op de opleidingen journalistiek en media, en start-ups van binnen en buiten de sector. Kijk hier voor een volledig overzicht van al onze subsidieregeling.

Naast het ondersteunen van innovatieve projecten richt het Stimuleringsfonds zich ook sterk op onderzoek. Zo wordt intensief onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in de regio, zijn onlangs vier toekomstscenario’s geschetst voor de journalistieke sector in het jaar 2025 en doen we elk jaar verslag van de staat van de journalistiek met De Stand van de Nieuwsmedia. Naast eigen onderzoek, wordt ook extern onderzoek gesubsidieerd. Lees hier meer over onze onderzoeken.

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage (ongeveer € 2.2 miljoen) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. We doen dat in toenemende mate door minder nadrukkelijk een ‘loket’ voor subsidie te zijn en meer aandacht te geven aan kennis, onderzoek en samenwerking. Het Fonds wil graag een gekende partner zijn voor heel journalistiek Nederland. Hoewel van oudsher (Bedrijfsfonds voor de Pers) verankerd aan dagbladen, heeft het Fonds zich steeds meer geprofileerd als de helpende hand bij alles wat journalistiek is in Nederland; los van platform, los van publiek of privaat gefinancierd. De tijd vraagt om scherpe koerswendingen, het Fonds heeft die gemaakt en zal er nog meer maken als dat noodzakelijk is. Dat brede aandachtsgebied is nu ook besloten in onze naam.

Op de website svdj.nl wordt de kennis uit onderzoeken en de ervaringen van door ons gesteunde projecten gedeeld met de sector. Daarnaast brengen we nationaal en internationaal nieuws over de vernieuwing van de journalistiek. Elk jaar organiseren we congressen en evenementen om de sector te informeren, inspireren en de discussie rondom het thema innovatie te aan wakkeren.

Meer weten? Neem contact met ons op.