Dit doet het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen. Dit doen we door het uitvoeren van subsidieprogramma’s, onderzoek, het publiceren van nieuws en informatie over de journalistieke sector en het organiseren van evenementen.

Subsidieprogramma’s

Door het jaar heen stellen we verschillende subsidieprogramma’s open voor aanvragen. We hebben speciale aandacht voor lokale journalistiek, onderzoeksjournalistiek en innovatie. Met het innovatieprogramma Accelerator en Accelerator Light steunen we start-ups en bestaande bedrijven die de journalistiek vernieuwen met een innovatief journalistiek project. Onder meer Blendle, Local Focus en De Correspondent hebben met steun van het Fonds hun project kunnen opzetten of door ontwikkelen. De subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek is een pilotregeling en bestaat sinds 2018. Deze regeling is bestemd voor de oprichting en uitbreiding van onderzoeksredacties verspreid over heel Nederland. Via deze pilotregeling wordt onder meer gezocht naar een manier om onderzoeksjournalistiek in Nederland structureel te kunnen ondersteunen. Via de pilotregeling professionalisering lokale publieke mediadiensten worden verschillende lokale publieke omroepen gesteund in het professionaliseren van hun organisatie op journalistiek vlak. Vanaf 2019 wordt in twee jaar tijd onderzocht hoe en met welke financiële middelen lokale publieke omroepen het beste gesteund kunnen worden.

Een volledig overzicht van al onze subsidieregelingen vind je hier.

Onderzoek

Het Stimuleringsfonds richt zich ook sterk op onderzoek. Zo werd intensief onderzoek gedaan naar nieuwsecosystemen in de vier grootste steden van Nederland, werd begin 2018 het nieuwsgebruik en aanbod rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in kaart gebracht en is in meerdere onderzoeken de regionale nieuwsvoorziening onderzocht. Met De Stand van de Nieuwsmedia wordt doorlopend inzicht gegevens in onder andere oplage, kijk- en bereikscijfers van de Nederlandse journalistiek. In 2015 werd een grootschalig scenario-onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de journalistiek in 2025. Lees hier meer over onze onderzoeken.

Kennisdeling

Op de website svdj.nl wordt de kennis uit onderzoeken en de ervaringen van door ons gesteunde projecten gedeeld met de sector. Daarnaast wordt gepubliceerd over ontwikkelingen en trends op het gebied van vernieuwing en onderzoek. Deze kennis wordt ook gedeeld tijdens evenementen van het Stimuleringsfonds, zoals Media van Morgen en thema-avonden over onderzoeksjournalistiek, lokale journalistiek en innovatie.

Financiering

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. Dat gebeurt in toenemende mate door minder nadrukkelijk een ‘loket’ voor subsidie te zijn en meer aandacht te geven aan kennis, onderzoek en samenwerking. Het Fonds wil graag een gekende partner zijn voor heel journalistiek Nederland. Hoewel van oudsher (Bedrijfsfonds voor de Pers) verankerd aan dagbladen, heeft het Fonds zich steeds meer geprofileerd als de helpende hand bij alles wat journalistiek is in Nederland; los van platform, los van publiek of privaat gefinancierd. De tijd vraagt om scherpe koerswendingen, het Fonds heeft die gemaakt en zal er nog meer maken als dat noodzakelijk is.

Meer weten? Neem contact met ons op.