SVDJ Accelerator

SVDJ Accelerator

Heb jij een goed idee om de journalistiek te vernieuwen? De SVDJ accelerator helpt je met financiële steun en coaching bij het ontwikkelen van je journalistieke start-up of interne innovatieproject. Onder begeleiding van je eigen mentor werk je een half jaar aan je prototype, je verdienmodel en breng je de doelgroep in kaart. Meedoen kan als team of vanuit een bestaande (media)organisatie.

De start-ups die zijn voortgekomen uit de Accelerator van 2018 presenteerden zich eind november op Media van Morgen. Bekijk hier welke zeventien start-ups dat zijn.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Accelerator 2018. Begin 2019 wordt de volgende ronde opengesteld.

Sprint-methode

De SVDJ Accelerator werkt volgens de Sprint-methode, gebaseerd op onder andere Google, lean startup en Business Model Canvas. Gedurende het traject van een half jaar maak je met je team meerdere sprints. Een sprint is een periode van bijvoorbeeld een maand, waarin je vastgestelde doelen moet behalen. Zo’n sprint zet je op samen met je mentor en na afloop bekijken jullie samen of de behaalde doelen zijn behaald en of je door kan met je volgende sprint. Op deze manier ben je niet gebonden aan een vooraf omlijnd plan en ben je veel flexibeler om je plan, werkwijze en de insteek van je project tussentijds bij te stellen.

Investering per sprint

Bij elke sprint heb je middelen nodig. Dat kan gaan om geld, maar ook om expertise van bijvoorbeeld een programmeur of businesscoach. Per sprint bepaal je samen met je mentor wat nodig is om de sprint tot een succes te maken. Zo kan het zijn dat je bij je eerste sprint 20.000 euro nodig hebt, terwijl je bij je volgende sprint vooral behoefte hebt aan kennis van experts. Het totale (subsidie)bedrag per deelnemer staat vooraf dus niet vast, maar wordt bepaald tijdens het doorlopen van de SVDJ Accelerator. In totaal is er 800.000 euro beschikbaar voor alle deelnemers.

Waar moet je idee aan voldoen?

Om toegelaten te worden tot de accelerator moet je idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Je idee moet in de eerste plaats een journalistiek karakter hebben. Daarnaast moet het een innovatief karakter hebben en vernieuwing tot stand brengen in vorm, inhoud, model of platform. Voldoet je idee aan deze voorwaarden, dan wordt het getoetst op de inhoudelijke criteria: duurzaamheid, uitvoerbaarheid, teamsamenstelling en kwaliteit.

Lees hier alle selectiecriteria

Selectiecriteria

Voor het beoordelen van de aanvragen voor de Accelerator randvoorwaardelijke én inhoudelijke criteria gehanteerd. Enkel de aanvragen die voldoen aan alle randvoorwaarden, worden inhoudelijk getoetst.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden worden getoetst aan de hand van een checklist.

1. Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft als doel om de (politieke) meningsvorming van de Nederlandse burger te versterken. Aanvragers moeten aantonen dat hun project daaraan bijdraagt. In de regel vallen de “zachtere” genres, zoals culinaire, sport- of muziekjournalistiek, daarom buiten de regeling. Wie wel een idee indient met zachte elementen, moet dit dus goed kunnen beargumenteren. Binnen deze definitie wil journalistiek zeggen dat de voorgenomen activiteiten betrekking hebben op:

 

 • Journalistieke producten;
 • Journalistieke diensten;
 • Platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren;
 • Modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren.

 

2. Het innovatieve karakter

Het innovatieve karakter wil zeggen dat de activiteiten vernieuwing tot stand brengen binnen de journalistiek. Vernieuwing kan betrekking hebben op zowel vorm, inhoud, product als dienst. Aanvragen mogen technologisch vernieuwend zijn, maar dat hoeft zeker niet. Binnen deze definitie kan vernieuwing bestaan uit:

 • Nieuwe activiteiten binnen de journalistiek;
 • Nieuwe combinaties van activiteiten binnen de journalistiek;
 • Nieuwe combinaties van bestaande activiteiten binnen de journalistiek;
 • Nieuwe combinaties van nieuwe activiteiten met bestaande activiteiten binnen de journalistiek.

Inhoudelijke criteria

De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van je idee. Voor elk criterium wordt een score gegeven van 1-5, waarbij het gemiddelde de algehele score bepaalt.

1. Duurzaamheid

Het duurzame karakter van de aanvraag heeft betrekking op de vraag in hoeverre het project zelfvoorzienend kan worden voortgezet na de Accelerator.

2. Uitvoerbaarheid

Het uitvoerbare karakter heeft betrekking op de vraag in hoeverre het voorgenomen prototype of pilot kan worden ontwikkeld binnen de termijn van en met de beschikbare middelen binnen de Accelerator.

3. Teamsamenstelling

Het karakter van de teamsamenstelling heeft betrekking op de vraag in hoeverre de juiste competenties in het team aanwezig zijn om je voorgenomen pilot of prototype te ontwikkelen.


Deze ideeën komen niet in aanmerking voor de Accelerator

Deze ideeën komen niet in aanmerking voor de Accelerator:

 • Eenmalige producties 
 • Journalistieke reizen
 • Losse evenementen. Je kan eventueel sponsoring aanvragen
 • Projecten die niet innovatief zijn, maar bestaande ondernemingen onderhouden of traditioneel uitbouwen
 • Projecten buiten Nederland
 • Projecten die betrekking hebben op ‘zachte’ genres van journalistiek, zoals sport, kunst of vrije tijd


Niet alleen voor journalisten

De SVDJ Accelerator is er niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die de journalistiek wil vernieuwen. Dus ook vormgevers, developers, marketeers, kunstenaars en ondernemers van buiten de sector zijn van harte welkom. Het gaat uiteindelijk om een goed idee en dat kan van alle kanten komen. Meedoen kan als individueel team of vanuit een bestaande (media)organisatie.

Ook voor mediabedrijven

Ook bestaande mediabedrijven kunnen deelnemen aan de Accelerator met een intern innovatieproject. Zo deden vorig jaar BNR, Beeld & Geluid, AT5 en De Balie mee aan het innovatietraject.

Hoeveel tijd kost het?

De looptijd van de SVDJ Accelerator is zeven maanden. De eerste maand is intensief. Alle deelnemers krijgen een pakket met online cursusmateriaal ter voorbereiding. Het trainingsweekend (12-13 mei) is verplicht voor je hele team. De rest van de eerste maand is er een wekelijks avondprogramma.

Na deze start kom je een keer per maand in Utrecht samen met de andere teams om de voortgang te bespreken, tips uit te wisselen en masterclasses te volgen. Daarnaast heb je wekelijks contact met je mentor en ben je doorlopend bezig met de ontwikkeling van je start-up. De Accelerator is prima te combineren met een fulltime baan, maar reken wel op een pittig traject dat veel (vrije) tijd kost.

De belangrijkste data op een rij

Datum Onderwerp
15 januari Aanmeldingen open
26-27 februari Speeddatesessie
11 maart Inschrijvingen sluiten
26 maart Gesprekken Expertcommissie
27 maart Gesprekken Expertcommissie
25 april Bestuursbesluit
12-13 mei Pressure Cooker
22 mei Meetup mentor & teams
29 mei Tussensprint
5 juni Meetup mentor & teams
9 juni Afsluiting eerste sprint + Sprintevent 1
10 juli Sprintevent 2
4 september Sprintevent 3
2 oktober Sprintevent 4
30 oktober Sprintevent 5
29 november Media van Morgen

Lees voordat je je aanmeldt de kleine lettertjes (PDF), met daarin alle details over aanmelden, criteria, toelating etc.

Aanmelden voor de Accelerator kon van 15 januari tot en met 11 maart 2018

Oud-deelnemer Stefanie

Stefanie Vermeulen deed met haar project Datamining X mee aan het innovatietraject van het Stimuleringsfonds.

Oud-deelnemer Ruurd

Ruurd Oosterwood deed met zijn project DROG mee aan het innovatietraject van het Stimuleringsfonds.

Oud-deelnemer Pepijn

Pepijn Nagtzaam deed met zijn project Newschain mee aan het innovatietraject van het Stimuleringsfonds.

De projecten van vorig jaar

Benieuwd welke projecten vorig jaar hebben meegedaan aan het innovatietrajact van het Stimuleringsfonds? Een overzicht van de deelnemers van vorig jaar vind je hier.