Mehmet Cerit

Mehmet Cerit: ‘Ik hoop dat journalisten onbevreesd hun werk kunnen blijven doen’

Mehmet Cerit (45) is hoofdredacteur van De Kanttekening, voorheen Zaman Vandaag. Dit jaar ging het weekblad over op een digitale verschijningsvorm, met eens per maand een papieren uitgave. De redactie wil van een krant voor Turkse Nederlanders, een platform worden voor alle ‘nieuwe Nederlanders’. Hoe beziet Cerit de ontwikkelingen rond thema’s die bij De Kanttekening samenkomen: digitalisering, diversiteit in de journalistiek en maatschappelijke polarisatie?