SVDJ_patroon_bold_innovatie_1920x1080_SMALL_16

Meld je aan voor hét journalistieke innovatieprogramma van Nederland!

Wil jij het verschil maken in de journalistieke sector? Ben je een journalistieke vernieuwer? En weet je al precies welke kant je op wil, of ben je nog zoekende? Het Stimuleringsfonds (SVDJ) helpt je graag een stap (of meerdere) in de goede richting te zetten. Voor iedere vernieuwer, beginnend of ervaren, eenling of bedrijf, is er de Accelerator of de Accelerator Light. Op deze pagina vertellen we alles over deze twee programma’s. De aanmeldingen voor de Accelerator zijn inmiddels gesloten. Aanvraag ingediend? We streven er naar om in de week van 6 april de uitslag bekend te maken. Wij brengen u via ‘Mijn SVDJ’ op de hoogte. De aanmeldingen voor de Accelerator Light staan nog open tot en met 19 juni.

‘Zonder de Accelerator hadden we op een kwart gezeten van wat we nu bereikt hebben’

– Hans Pauwels, team Tappable 2019

Wat is de Accelerator?

De SVDJ Accelerator is hét journalistieke innovatieprogramma van Nederland. Voor gevorderde vernieuwers, die een succesvolle innovatie willen ontwikkelen, is er de reguliere Accelerator. Een strak systeem van begeleiding, sprints en subsidie. Voor mensen die innovatie nog willen leren kennen en (nog) niet willen investeren in zo’n strak systeem, is er de Accelerator Light. Een serie inspirerende bijeenkomsten en persoonlijke begeleiding naar eigen behoefte, zonder subsidie.

Hieronder lees je meer informatie over de SVDJ Accelerator. Wil je meer weten over de Accelerator Light? Klik dan hier.

SVDJ Accelerator

In de SVDJ Accelerator houd jij je met je team bezig met een probleem binnen de journalistiek of je eigen journalistieke organisatie. Binnen het programma ga je daarvoor op zoek naar een concrete innovatieve oplossing. Dit gebeurt in een hoog tempo, binnen een intensief innovatieproces. Deelnemen kan vanuit een bestaande (media)organisatie of als onafhankelijk team 

Alles draait hierbij om experimenten. Innovatie is namelijk per definitie onzeker. In plaats van langzaam een duur idee te ontwikkelen, voeren we korte experimenten uit. Experimenten achterhalen of een bepaald probleem daadwerkelijk leeft bij gebruikers, journalisten of nieuwsorganisaties. Door te experimenteren bewijs je of jouw oplossing werkt en ontdek je hoe je die oplossing verder moet ontwikkelen. Naarmate je verder komt, kun je steeds grotere experimenten uitvoeren. Dat begint bijvoorbeeld bij het interviewen van potentiële gebruikers, maar het kan evengoed eindigen met het bouwen van een eerste platform of tool. Dit is ook afhankelijk van de fase waarin je als team zit.

Om de experimenten in goede banen te leiden, ga je aan de slag met de nieuwste innovatiemethodes, krijg je begeleiding van zwaargewichten uit de sector en ontvang je subsidie. Dit gebeurt aan de hand van een strak programma, ingedeeld in maandelijkse sprints, waarin we veel van je team verwachten. Maar daar krijg je dan ook veel voor terug.

‘Wat heel fijn is aan de Accelerator, is de no bullshit-mentaliteit. We hebben echt geleerd om dieper door te vragen en sceptischer te zijn.

Thomas Dieste, team Amberscript 2019

Het programma 

Het programma van de SVDJ Accelerator duurt zeven maanden: van 1 mei tot en met 1 december. Het programma is gebaseerd op het innovatieproces zoals te zien is in onderstaande tijdlijn. Dit proces bestaat uit vijf stappen. Het is niet de verwachting dat elk team alle vijf stappen binnen de Accelerator doorloopt. De een komt binnen bij stap 1 en komt tot stap 3, de ander gaat van stap 4 naar stap 5.  

 Éen of twee stappen zetten lijkt misschien niet veel, maar is binnen zo’n korte tijd juist een enorme prestatie. De gemiddelde startup doet er, met de juiste aanpak, twee tot drie jaar over om de derde of vierde stap te bereiken. Binnen de Accelerator duurt dat een half jaar. Vandaar de naam.  

Om je als team zo snel te kunnen ontwikkelen is een strak programma ontworpen. Elke maand komen alle teams twee keer samen, in de eerste maand zelfs elke week. We leren je in maandelijkse sprints experimenten ontwerpen, uitvoeren en analyseren. 

Dat is intensief, dus spenderen we de eerste maand aan het verstevigen van de funderingIn die maand kunnen we je helpen het team rond te krijgen, de focus voor je deelname te bepalen en fundamentele innovatieve kennis en kunde op te frissen. Met die gedeelde fundering gaat elk team aan de slag met eigen experimenten. 

‘De sprints zorgen ervoor dat je gedwongen wordt om keuzes te maken en te denken in kortetermijnaannames en vandaaruit verder te kijken. Zo maak je snel stappen.

Joeri Nortier, team BNR Smart Radio 2019

Het belangrijkste daarbij is: wij bieden je begeleiding op maat, om elk experiment op het juiste moment efficiënter te maken.Er zijn ontzettend veel tools entechnieken die elke stap van het innovatieproces versnellen.Van A/B-testen en prototypes bouwen tot het houden van betrouwbare klantinterviews: wij hebben alles in huis. Per team bepalen we samen wanneer welke stap genomen moet worden.   

Voor die experimenten is subsidie beschikbaar. Elke sprint vraag je per experiment subsidie aan om die uit te voerenIn totaal is hier 750.000 euro voor beschikbaaraan te vragen door alle teams gedurende het programma 

Ook voor teams die deelnemen vanuit een bestaande organisatie is deze aanpak zeer effectief. Voor deze teams hebbenwe specifiekementoren en coaches,gespecialiseerd in het vernieuwen binnen bestaande organisaties, het overtuigen van management en het verduurzamen van je innovatieve idee.  

Belangrijke datums SVDJ Accelerator

Deelname aan de evenementen is voor het hele team verplicht. Dit zijn niet alleen de momenten waarop experimenten worden goedgekeurd en beoordeeld, het zijn ook de momenten om de benodigde kennis en kunde op te doen. Zet daarom de volgende datums alvast in je agenda. 

9 mei  | Kick-Off
12 mei  | Workshops
19 mei  | Workshops
26 mei  | Workshops
2 juni  | Sprint-event
9 juni  | Workshops
30 juni  | Sprint-event
7 juli  | Workshops

1 september  | Sprint-event
8 september  | Workshops
29 september  | Sprint-event
6 oktober  | Workshops
27 oktober  | Sprint-event
3 november  | Workshops
19 november  | Media van Morgen
1 december  | Sprint-event

Teams Accelerator eerdere edities  

Tijdens de vorige Accelerator haalden negen teams de eindstreep. Van robotjournalistiek tot spraakherkenning; niks was te gek. Een deel van hen presenteerde hun plannen op het jaarlijkse congres De Media van Morgen. Wil je meer over de teams lezen? Kijk dan op www.mediavanmorgen.eu Ook zie je hier een sfeerimpressie van het programma in 2018. 

Wat heb je nodig om je aan te melden voor de SVDJ Accelerator? 

Om aan een Accelerator te beginnen, is een goede fundering onmisbaar. Voor die fundering letten wij op drie zaken: het team, het probleem en de innovatieve kennis. Dit betekent niet dat je alle drie moet kunnen afvinken. De Accelerator is er ook om je te helpen die fundering te verstevigen. Maar hoe completer de fundering, hoe groter de kans is dat je wordt toegelaten – en hoe eerder we aan de slag kunnen met versnellen. 

Lees hier meer

Een Accelerator draait om versnellen. Innovatie is onzeker, duurt lang en is daarom ontzettend duur. De SVDJ Accelerator biedt je de kans dit onzekere proces effectiever en efficiënter te maken. Minder lang onbetaald knutselen op een zolderkamer, eerder aan de slag met betalende klanten of gebruikers. Of, als je al verder bent: eerder beginnen met opschalen. 

Dat alles is hard werken. Als je je aanmeldt, ga je akkoord met de spelregels. We verwachten van elke deelnemer flexibiliteit, verantwoordelijkheid en ambitie. Flexibiliteit om je eigen ideeën te toetsen, bij te stellen en te verwerpen. Verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten en hiervan te willen leren. Ambitie om je idee te ontwikkelen tot een duurzame oplossing voor de lange termijn.  

De fundering bestaat, zoals eerder gezegd, uit drie zaken. We zetten ze hieronder voor je op een rij, van belangrijkst naar minder belangrijk: 

  1. Het team Een multidisciplinair team is cruciaal. Denk aan een journalist, developer en marketeer. Verschillende inzichten en perspectieven zijn nodig om tot innovatieve oplossingen te komen. Zo’n team kan bestaan uit zelfstandigen, maar net zo goed uit medewerkers van een bestaand bedrijf of startup.  
  2. Het probleem (met eventueel een oplossing) Goede innovatie gaat over het oplossen van problemen. Ideeën veranderen doorlopend. Wat blijft, is je motivatie: waarom je iets doet. Bijvoorbeeld: Blendle wil het leven van de nieuwsgebruiker mákkelijker maken. Eerst met de verkoop van losse artikelen, nu door het bieden van een vaste selectie van de beste artikelen voor iedereen. Stel jezelf de vraag: welk probleem van gebruikers, journalisten, redacties of uitgevers wil jij oplossen? Een eerste oplossingsrichting is welkom, maar minder belangrijk. 
  3. Innovatieve kennis Wat weet je al van innovatie? Heb je ooit gewerkt met experimenten? Gehoord van een Business Model Canvas, UXdesign of een A/B-test? Hoe meer basisbeginselen je onder de knie hebt, hoe beter. Al besteden we hier in het programma genoeg aandacht aan – daarom is dit het minst belangrijk. 

Word je niet toegelaten tot de Accelerator? Of weet je überhaupt niet zeker of je dat wel wilt? Dan is er altijd nog de gelegenheid om je aan te melden voor de Accelerator Light. Deze is bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het innovatieve gedachtegoed. Voor de een inspiratie en specifieke kennis, voor de ander hét voorbereidingstraject voor de Accelerator van het jaar daarna. 

Selectiecriteria SVDJ Accelerator

De SVDJ Accelerator heeft plek voor slechts 12 deelnemende teams. Voor deze teams is in totaal €750.000,- beschikbaar. Daarom moet er een strenge selectie plaatsvinden. Deze investering moet immers naar de best mogelijke teams gaan.  

De selectie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst kijken wij of de aanmeldingen voldoen aan de randvoorwaarden: journalistiek en innovatie. Dit is geen score, maar een minimumvereiste: als de aanmelding in enige mate journalistiek of innovatief is, wordt de randvoorwaarde behaald.  

Alleen als dat het geval is, toetsen we ook op de inhoudelijke criteria: duurzaamheid, uitvoerbaarheid en teamsamenstelling. Deze worden wel gescoord. 

Bekijk de selectiecriteria

Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden worden getoetst aan de hand van een checklist. 

  1. Journalistiek: Het SVDJ wil de (politieke) meningsvorming van de Nederlandse burger versterken. Aanmelders moeten aantonen dat zij daar met hun deelname aan bijdragen. In de regel vallen de “zachtere” genres, zoals culinaire, sport- of muziekjournalistiek, daarom buiten de regeling. Een aanmelding met zachte elementen moet dus goed beargumenteerd zijn. Verder kan journalistiek breed geïnterpreteerd worden, van producten en diensten, tot platforms en modellen.
  2. Innovatief: Deelnemers aan de SVDJ Accelerator moeten de journalistiek vernieuwen. Vernieuwing kan betrekking hebben op zowel vorm als inhoud, een product of een dienst. Aanvragen mogen technologisch vernieuwend zijn, maar dat hoeft zeker niet. Binnen deze definitie kan vernieuwing bestaan uit het aanboren van een nieuwe markt of doelgroep, het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of platform, het vergemakkelijken van een proces of het aanbieden van een ander verdienmodel. 

Inhoudelijke criteria 

De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de levensvatbaarheid van je aanmelding. Deze wordt gebaseerd op de samenstelling van je team, de duurzaamheid van het probleem dat je wil oplossen en of dit uitvoerbaar is binnen de grenzen van de Accelerator. Voor elk criterium wordt een score gegeven van 1-5, waarbij het gemiddelde de algehele score bepaalt. 

  1. Teamsamenstelling: De teamsamenstelling is de basis voor elke deelname. In hoeverre zijn de juiste competenties in het team aanwezig om het aangedragen probleem te bewijzen en op te lossen? Ligt het probleem bij de gebruikers, dan ligt het bijvoorbeeld voor de hand een UX designer in het team te hebben. Is het een probleem in de distributie, dan zou dat een marketeer kunnen zijn. Loopt een journalist tegen een technisch probleem aan, dan heb je veelal een developer nodig. Er is geen ideaal team voor elke situatie: wel een ideaal team voor het specifieke probleem. Ook wordt er gekeken naar het ondernemerschap van het team: ziet het team de Accelerator als een tijdelijk project of is er de ambitie om het project op de lange termijn voort te zetten?
  2. Duurzaamheid: De duurzaamheid van de aanmelding wordt beoordeeld aan de hand van het aangedragen probleem. Denk hierbij aan vragen als: in hoeverre wordt dit probleem concreet ervaren? Is het bestaan van dit probleem bewezen? Hoe wordt dit probleem nu opgelost? Is het probleem dermate groot, dat mensen bereid zijn voor een oplossing te betalen?
  3. Uitvoerbaarheid: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van of het probleem bewezen en opgelost kan worden binnen de looptijd en middelen van de Accelerator. Hoe concreter het probleem is, hoe groter de kans dat hier binnen zeven maanden een oplossing voor ontwikkeld kan worden. Ook komt de teamsamenstelling hier weer terug: hoe meer competenties in het team zelf aanwezig zijn, hoe minder competenties ingekocht moeten worden. Dat is sneller én goedkoper.  

 

 Download hier de officiële subsidieregeling voor de SVDJ Accelerator en toelichting op de regeling.
SUBSIDIEREGELING JOURNALISTIEKE INNOVATIE 2020 (PDF)

Nog vragen over de Accelerator of de Accelerator light?
Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of secretariaat@svdj.nl